Teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai

1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88;

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89;

3. Geriamojovandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartiniųsąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31d. nutarimu Nr. 126;

4. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127;

5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832.

Teisės aktų, reguliuojančių Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiklą

ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai 

1. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236;

2. Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594;

3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636;

4. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639;

5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629;

6. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu).

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. O3-92, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);

2. Naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos apskaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-96, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu, priedus .xls formatu);

4. Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);

5. Nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. O3-788 (atsisiųskite dokumentą .docx formatu);

6. Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodika, patirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugsėjo 26 d. nuarimu Nr. O3-809 (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);

7. Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. O3-183 (atsisiųskite dokumentą .doc formatu).

Nuorodos į susijusių institucijų teisės aktus

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos teisės aktai

Kretingos rajono savivaldybė

Daugiau informacijos