Naujienos

Darbėnų vandens gerinimo stotyje bus atliekami įrangos plovimo darbai

Informuojame, kad gruodžio 29-30 dienomis Darbėnų vandens gerinimo stotyje bus atliekami fluoridų šalinimo įrenginių plovimo darbai, todėl laikinai gali pablogėti geriamojo vandens kokybė. Vandens saugos ir kokybės rodikliai bus stebimi imant geriamojo vandens mėginius ir ištiriant rodiklius vadovaujantis higienos norma HN 24:2017.

 

Atsiprašome už patiriamus nesklandumus.

 

Grūšlaukės vandens gerinimo stotyje bus atliekami įrenginių plovimo darbai

2021 m. gruodžio 20-21 d. Grūšlaukės vandens gerinimo stotyje bus atliekami technologinių įrenginių plovimo bei dezinfekavimo darbai.  Laikinai gali pablogėti geriamojo vandens kokybė. Apie tiekiamo vandens sąlygų pasikeitimus informuotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamentas.

Atsiprašome už patiriamus nesklandumus.

Informacinis pranešimas gyventojams. Paskelbtas kvietimas prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021-2023 m. finansavimo kryptį „Vandenų apsauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-287 (kvietimo nuoroda: Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų).