Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Apie mus

Kretinga – miestas Vakarų Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje – Kretingos rajono savivaldybės bei kaimiškųjų seniūnijų centras. Tai vienas seniausių Vakarų Lietuvos miestų, – urbanistikos paminklas, įsikūręs prie Akmenos upės, 12 km į Rytus nuo Palangos kurorto ir 25 km į Šiaurės rytus nuo Klaipėdos uostamiesčio.

2015 m. gegužės 21 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.O3-323 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Kretingos vandenys“ išdavimo“, UAB „Kretingos vandenys“ suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-14, suteikianti teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.

2015 m. rugpjūčio 27 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr.T2-249 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo, nuotekų tvarkytojo ir paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ paskyrė UAB „Kretingos vandenys“ viešąja vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Kretingos rajone ir paviršinių nuotekų tvarkytoja Kretingos rajone.

Įmonės vizija

  • Kiekvienam žmogui – aukščiausios kokybės vanduo ir šiuolaikiškos aplinkosaugos inžinerinės paslaugos.

Įmonės misija

  • Vandentvarkos klientams efektyviai teikti paslaugas, taip kurti geresnę gyvenimo kokybę;
  • Vandentvarkos paslaugas abonentams teikti etiškai ir skaidriai;
  • Vandentvarkos darbuotojams sukurti profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybę.

Įmonės veiklos kryptys

  • Patikimai aprūpinti klientus Lietuvos ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu;
  • Užtikrinti tausojantį aplinką nuotekų tvarkymą;
  • Vystyti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus, sudarant galimybę visiems savivaldybės gyventojams naudotis šiomis paslaugomis;
  • Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą;
  • Gerinti darbuotojų profesinės kokybės ir darbo sąlygas;
  • Įgyvendinti įmonės veiklos plėtrą.