Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Kainos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Kaina be PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:2,90 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas1,26 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas1,64 Eur/m³

Už patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti (tiekiamą vartotojams) sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas

Kaina be PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:2,79 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas1,15 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas1,64 Eur/m³

Už geriamojo vandens, skirto supilstyti į tarą ir parduoti, tiekimą

Kaina be PVM
Geriamojo vandens tiekimas4,92 Eur/m3

Už paviršinių nuotekų tvarkymą

Kaina be PVM
Paviršinių nuotekų tvarkymas0,14 Eur/m3

Pardavimo kaina

Kaina be PVM
Vidutinė pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaiso skersmenį:3,86 Eur
– Ø 15 mm3,70 Eur
– Ø 20 mm3,73 Eur
– Ø 25 mm3,87 Eur
– Ø 32 mm3,90 Eur
– Ø 40 mm4,24 Eur
– Ø 50 mm5,34 Eur
– Ø 65 mm5,34 Eur
– Ø 80 mm5,16 Eur
– Ø 100 mm6,43 Eur
– Ø 50/20 mm12,34 Eur
– Ø 100/20 mm17,38 Eur
– Ø 150/50 mm23,68 Eur

Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą

Kaina be PVM
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą0,050 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą0,028 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą0,025 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo koncentracijos padidėjimą0,024 Eur/m³

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis priemonėmis

Kaina be PVM
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis priemonėmis kaina (transportavimo paslauga)*9,62 Eur/m³
*Pastaba: kaina nurodyta be nuotekų tvarkymo kainos ir padidintos taršos

Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos 2022-12-19 VERT nutarimu Nr. O3E-1692

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas pagal apskaitos prietaiso skersmenį, diferencijuotos UAB „Kretingos vandenys“ direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-71.