Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Darbo užmokestis

UAB „Kretingos vandenys“  vidutinis mėnesinis (bruto) nustatytasis darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimasVidutinis darbuotojų skaičius 2021 m.Vidutinis darbo užmokestis 2021 m., EurVidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. 4 ketv.Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. 4 ketv., Eur
Vadovai3312733266
Specialistai251660251624
Darbininkai351260351244
Iš viso vidutinis631508631514