Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Sutarčių sudarymas

Įsigijus ar išsinuomojus nekilnojamąjį turtą ūkinei veiklai vykdyti, kviečiame sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį Visus prašymus, dokumentus prašome siųsti el. paštu info@kretingosvandenys.lt Informacija telefonu (8 445) 78565

Sutarties sudarymui juridinio asmens atstovas turi pateikti:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui, abonentams neišleidžiantiems gamybinių nuotekų

Sutarties sudarymui juridinio asmens atstovas turi pateikti:

 • Laisvos formos prašymą, kurį pasirašo įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo;
 • Patalpų nuosavybės dokumento kopiją nuosavybės teisę į pastatą (patalpas) patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutarties kopiją sutarties, registruotos NT Registrų centre, kopiją (jei sutartis sudaroma su nuomininku);
 • Vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);
 • Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku aktą (kai patalpos perimtos iš kito abonento);

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui, abonentams išleidžiantiems gamybines nuotekas

Sutarties sudarymui juridinio asmens atstovas turi pateikti:

 • Laisvos formos prašymą, kurį pasirašo įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo;
 • Patalpų nuosavybės dokumento kopiją nuosavybės teisę į pastatą (patalpas) patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutarties kopiją sutarties, registruotos NT Registrų centre, kopiją (jei sutartis sudaroma su nuomininku);
 • Vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);
 • Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku aktą (kai patalpos perimtos iš kito abonento);

Juridiniui asmeniui taikomas standartinis nuotekų tvarkymo įkainis, kai išleidžiamos nuotekos atitinka leidžiamą išleidžiamų nuotekų užterštumą: biocheminis deguonies suvartojimas BDS7 – 350 mgO2/l; skendinčios medžiagos (SM) –350 mg/l; bendrasis azotas (BN) – 50 mg/l; bendrasis fosforas (BP) –10 mg/l. Bendrovės technologei periodiškai patikrinus juridinio asmens išleidžiamas nuotekas į tinklus, ir nustačius analičių didžiausių leistinų normų viršijimą išleidžiant į tinklus yra taikomas padidintas mokestis už nuotekų tvarkymą.

Sutarties dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais sudarymui

Sutarties dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais sudarymui juridinio asmens atstovas turi pateikti:

 • Laisvos formos prašymą, kurį pasirašo įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo;
 • Žemės sklypo nuosavybės dokumento kopiją;
 • Žemės sklypo planą;
 • Vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats Juridinio asmens vadovas);

Atvežamų nuotekų priėmimo ir tvarkymo sutarties sudarymui

Sutarties dėl atvežamų nuotekų priėmimo ir tvarkymo sutarties sudarymui juridinio asmens atstovas turi pateikti:

 • Laisvos formos prašymą, kurį pasirašo įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo
 • Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
 • Vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);
 • Nuotekų vežėjui taikomas standartinis nuotekų tvarkymo įkainis, kai atvežamos nuotekos atitinka leidžiamą išleidžiamų nuotekų užterštumą: biocheminis deguonies suvartojimas BDS7 – 2000 mgO2/l; skendinčios medžiagos (SM) – 3500 mg/l; bendrasis azotas (BN) – 50 mg/l; bendrasis fosforas (BP) –10 mg/l. Bendrovės technologei periodiškai patikrinus vežėjo išleidžiamas nuotekas į nuotekų priėmimo stotelę, ir nustačius analičių didžiausių leistinų normų viršijimą, ne mažiau kaip du kartus per tris mėnesius, yra taikomas padidintas mokestis už nuotekų tvarkymą.