Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Vykdomi projektai

PROJEKTAS Nr. LAAIF-S-6(2022) GYVENAMŲJŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMOS CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS

UAB „Kretingos vandenys“ šiuo metu vykdo projektą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kretingos aglomeracijoje“, kuriam įgyvendinti finansavimas skirtas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšų naudojimo 2021-2023 m. finansavimo krypties „Vandenų apsauga“. Prie esamų centralizuotų buitinių nuotekų tinklų planuojama prijungti 17 (septyniolika) Kretingos m., Kretingsodžio k. ir Padvarių k. esančių gyvenamųjų būstų. Iš viso planuojama pakloti apie 0,47 km buitinių nuotekų išvadų tinklų.

Projekto vertė 75 112,00 Eur, iš kurių 35 700,00 Eur finansuoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), o 39 412,00 Eur – UAB „Kretingos vandenys”. Įgyvendinus projektą prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų bus prijungta apie 40 gyventojų. Projekto įgyvendinimo data numatoma 2023 m. spalio mėn.

Subsidiją projektui suteikė:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone

2017 m. birželio 1 d. tarp UAB „Kretingos vandenys“ (kartu su partneriu – Kretingos rajono savivaldybės administracija) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, buvo sudaryta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31-0005 (toliau – Projektas) finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. 

Projekto tikslas – padidinti Kretingos miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, sistemos efektyvumą, patikimumą ir saugoti aplinką nuo žalingo išleidžiamų nuotekų poveikio.