Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Vandentiekio vanduo – geresnei gyvenimo kokybei (2016-11-21)

Vandentiekio vanduo – geresnei gyvenimo kokybei

Mūsų gyvenimo kokybę tiesiogiai veikia vanduo, kurį mes geriame. Tačiau net trečdalio krašto šulinių vanduo yra kenksmingas sveikatai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis,  šachtinių šulinių vandens mėginių reikalavimų neatitinka apie 30 proc. tirtų šulinių – vanduo juose užterštas nitritais ir nitratais, be to – šulinių vandens būklė negerėja jau ne vienus metus.

Ne paslaptis, jog Lietuvoje pigiausias ir patogiausias būdas apsirūpinti iš tiesų švariu, kokybišku geriamuoju vandeniu yra prisijungimas prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų. Pasinaudojant Europos Sąjungos lėšomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra sėkmingai plečiama, tad vis daugiau gyventojų gali ženkliai pagerinti savo gyvenimo kokybę.

Kaip žinia, ir Kretingos rajone intensyviai vykdomi vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros darbai.

„Siekiame ne tik pagerinti mūsų gyventojų buitį, bet ir ekologinę aplinkos būklę, nes nuotekų valymo sistema sumažina nuodingų buitinių nuotekų išleidimo į vandens telkinius skaudulį“ – teigė darbus vykdančios uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius.

Anot jo, ilgą laiką nemaža dalis Kretingos rajono gyventojų tiesiog neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų valymo sistemos dėl nepakankamai išplėtotos infrastruktūros.

„Jau daugiau nei dešimt metų sprendžiame šią problemą – kartu su Kretingos rajono savivaldybe įgyvendiname Europos Sąjungos (ES) remiamus vandentvarkos projektus, kurių metu palaipsniui atnaujiname ir tiesiame naujus vamzdynus, statome vandens valymo ir gerinimo įrenginius įvairiose rajono gyvenvietėse. O šiais metais sėkmingai vykdome infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo darbus Grūšlaukėje, Jokūbave, Salantuose“, – pasakojo G. Valinevičius.

Darbai vykdomi įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0005 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)“. Projektas dalinai finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

Bendra projekto vertė – 5,41 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 5,14 mln. eurų skiria ES, likusią dalį (270 tūkst. eurų) – Kretingos rajono savivaldybė. Dar apie 17 tūkst. eurų iš nuosavų lėšų finansuoja uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos vandenys“.

 Šiuo metu jau baigti visi projekte numatyti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų tiesimo ir atnaujinimo darbai, vyksta Jokūbavo ir Grūšlaukės nuotekų valymo įrenginių statyba. Viso Grūšlaukės ir Jokūbavo gyvenvietėse paklota ~1,765 km vandens tiekimo ir ~14,473 km nuotekų surinkimo tinklų, Grūšlaukėje rekonstruota ~1,02 km vandentiekio tinklų. Prie naujų geriamojo vandens tinklų galės prisijungti 3, o prie nuotekų surinkimo tinklų – 232 abonentai.

Projekto metu buvo atlikta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra ir Salantuose. Gyvenvietėje iš viso paklota ~6,3 km naujų vandentiekio tinklų ir ~9,6 km nuotekų tinklų, prie pastarųjų galės  prisijungti 198, o prie vandentiekio tinklų – 130 abonentų.

Darbų pabaiga Grūšlaukėje ir Jokūbave numatoma 2017 m. pirmoje pusėje, o prie tinklų gyventojai jungtis gali jau dabar. Visa informacija dėl prisijungimo sąlygų teikiama tel. Nr. 8 445 43 838, 8 445 78 572.

„Nuoširdžiai kviečiame visus gyventojus pasinaudoti galimybe gauti švarų, kokybišką naujais vamzdynais tiekiamą vandenį, kuris išvalytas nuo geležies, mangano ir kitų junginių, ir be abejo – jame nebus sveikatai taip pavojingų nitratų ir nitritų, kurių apstu mūsų šuliniuose“, – ragino darbus vykdančios bendrovės direktorius.