Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

PROJEKTAS Nr. LAAIF-S-41(2020) GYVENAMŲJŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMOS CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS

UAB „Kretingos vandenys“ sėkmingai įgyvendino projektą Nr. LAAIF-S-41(2020) „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kretingos aglomeracijoje“, kuriam įgyvendinti finansavimas skirtas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšų naudojimo 2020-2022 m. finansavimo krypties „Vandenų apsauga“.

2020-07-17 UAB „Kretingos vandenys“ pateikė su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos valdymo agentūrai (toliau – APVA) paraišką finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo.

2020-12-22  UAB „Kretingos vandenys“ su APVA pasirašė subsidijos teikimo sutartį Nr. LAAIS-S-41(2020), kurioje projekto finansavimui numatyta  suteikti 70 proc. nuo tinkamų finansuoti lėšų subsidiją.

2021-05-11 UAB „Kretingos vandenys“ su UAB „Vacerna“ pasirašyta statybos darbų rangos sutartis Nr. 8-81 „Buitinių nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) projektavimo ir statybos darbų Kretingos mieste ir Padvarių k., Kretingos r. sav. statybos rangos sutartis. Faktiškai atliktų darbų vertė 73 400 Eur (be PVM). Statybos darbai baigti 2022-10-31.Pagal šią rangos sutartį paklota 666 m naujų buitinių nuotekų išvadų tinklų.

Projekto vykdymo metu:

  • prie esamų centralizuotų buitinių nuotekų tinklų prijungta 20 Kretingos m. ir Padvarių k. (Akmenės g. 5, Geležinkelio g. 44, Geležinkelio g. 6, J. Basanavičiaus g. 4, J. K. Chodkevičiaus g. 31, Jūros g. 16, Klaipėdos g. 65, Klaipėdos g. 67, Krekenavos g. 30, Nidos g. 19, Nidos g. 21, Nidos g. 25, Nidos g. 43, P. Vileišio g. 21A, Šventosios g. 18, Šventosios g. 20, Šventosios g. 56, Vytauto g. 16, Vytauto g. 45, Kretingos m., Kretingos r. sav., ir Salantų g. 7, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.) esančių gyvenamųjų namų;
  • viso paklota 666 m naujų buitinių nuotekų išvadų tinklų;
  • prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų prijungti 48 gyventojai.

Įgyvendinto Projekto vertė 78 700,00 Eur, iš kurių 39 620 Eur finansuoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), o 39 080 Eur UAB „Kretingos vandenys”.