Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

PROJEKTAS NR. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0016  VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA KRETINGOS AGLOMERACIJOJE

UAB „Kretingos vandenys“ sėkmingai įgyvendino projektą Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0016 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kretingos aglomeracijoje“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024  įgyvendinimo priemonę ,,Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

2021-12-29 su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (reorganizuota į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)) pasirašyta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0016 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kretingos mieste“ sutartis.

Projekto vykdymas padalintas į 3 etapus pagal gyvenamąsias teritorijas – Kretingos miestas, SB „Draugystė“ ir SB „Vienybė“.

2022-11-17 su UAB „Gensera“ pasirašytos trys rangos darbų sutartys:

  1. Nr. 8-241 „Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statyba Kretingos mieste“. Sutarties vertė 297 700 Eur (be PVM). Statybos darbai baigti  2023-09-12. Pagal šią rangos sutartį paklota naujų buitinių nuotekų tinklų 888,55 m, naujų vandentiekio tinklų 350,03 m.
  2. Nr. 8-242 „Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statyba Kretingos miesto SB „Draugystė“. Sutarties vertė 1 449 700 Eur (be PVM). Statybos darbai baigti 2023-09-12. Pagal šią rangos sutartį paklota naujų buitinių nuotekų tinklų  4026,62 m, naujų vandentiekio tinklų 3266,51 m.
  3. Nr. 8-243 „Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statyba Kretingos miesto SB „Vienybė“. Sutarties vertė 864 700 Eur (be PVM). Statybos darbai baigti 2023-09-12. Pagal šią rangos sutartį paklota naujų buitinių nuotekų tinklų 2334,56 m, naujų vandentiekio tinklų 2109,52 m.

Projekto vykdymo metu:

  • centralizuoti inžineriniai tinklai pakloti Palangos g., Birutės g., Malūno tak., Maironio g. atkarpose, SB „Draugystė“ esančiose Lankų g., Šarkų g., Varnėnų g., Gulbių g., Kirų g., Vieversių g., Zylių g., Gegutės g., Pempių g., Gandrų g., Lakštingalų g., Volungės g., Draugystės al., Kalvos g., Kretingos m., Kretingos r., sav., ir SB „Vienybė“ esančiose Mėtų g., Mėlynių g., Orchidėjų g., Petunijų g., Purienų g., Saulėgrąžų g., Kretingos m., Kretingos r., sav.;
  • viso nutiesta apie 7250 m naujų nuotekų surinkimo tinklų ir 5726 m naujų vandentiekio tinklų;
  • sudaryta galimybė prie centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų prisijungti ne mažiau kaip 520 gyventojų, kuriems iki šiol nebuvo galimybės teikti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų.

Bendra įgyvendinto projekto vertė yra 2 777 677,70 Eur, iš kurių 1 153 032,15 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos iš Sanglaudos fondo. Likusią dalį, t. y. 1 624 645,55 Eur, prisideda UAB „Kretingos vandenys“ pagal pasirašytas paskolos sutartis su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (reorganizuota į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)).

Įgyvendinus projektą pasiektas pagrindinis projekto tikslas – padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kretingos miesto gyventojams  ir suteikta galimybė  prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. Naujų inžinerinių tinklų plėtra nurodytose gatvėse sumažins aplinkos taršą bei padidins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, taip pat sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša.