Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

PROJEKTAS NR. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0011 VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA KRETINGOS AGLOMERACIJOJE

UAB „Kretingos vandenys“ sėkmingai įgyvendino projektą Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0011 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kretingos mieste“ finansuojamą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę ,,Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

2020-02-11 su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra pasirašyta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0011 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kretingos mieste“ sutartis.

2022-01-19 su UAB „Eigesa“ pasirašyta statybos darbų rangos sutartis Nr. 8-5 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Kretingos m., Būbelių k. ir Kluonalių k., Kretingos r. sav. statybosdarbai“. Sutarties vertė 960 300,99 Eur (be PVM). Statybos darbai baigti 2023-01-06.Pagal šią rangos sutartį paklota naujų buitinių nuotekų tinklų 4385 m, naujų vandentiekio tinklų 3923 m.

2022-02-01 su UAB „Klaipėdos ranga“ ir UAB „Požeminės linijos“ pasirašyta statybos darbų rangos sutartis Nr. 8-14 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Žvirblių g., Gervių g., Stirnų g., Griežlių g., Genių g., Draugystės al., Klaipėdos g., J. Basanavičiaus g. ir Palangos gatvėje, Kretingos mieste statybos darbai“. Sutarties vertė 806 676,91 Eur (be PVM).  Statybos darbai baigti 2022-12-23. Pagal šią rangos sutartį nutiesta naujų buitinių nuotekų tinklų 3115 m, naujų vandentiekio tinklų 2969 m

Projekto vykdymo metu:

  • centralizuoti inžineriniai tinklai pakloti Kretingos m. Palangos g., Klaipėdos g., J. Basanavičiaus g., S/B „Draugystė“ esančiose Žvirblių g., Gervių g., Stirnų g., Griežlių g., Draugystės al., Genių g., Vieversių g., Upelio g., Kluonalių k. esančiose Taikos g., Tujų g., Beržų al., Giminių g., Užuovėjos g., J. Jablonskio g., Metalo g., Meistrų g.,  Būbelių k. esančioje Kretingos g.;
  • viso nutiesta 7500 m naujų buitinių nuotekų surinkimo tinklų ir 6892 m naujų vandentiekio tinklų.
  • sudaryta galimybė prie centralizuotų inžinerinių tinklų prisijungti ne mažiau kaip 314 gyventojų, kuriems iki šiol negalėjome teikti savo paslaugų. Naujų inžinerinių tinklų išplėtimas sumažins aplinkos taršą bei padidins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, taip pat sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša;

Bendra įgyvendinto projekto vertė – 1 884 241,90 Eur, iš kurių 500 284,28 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos iš Sanglaudos fondo, tai sudaro 50% buitinių nuotekų tinklų plėtros projekto vertės. Likusią dalį, t. y. 1 383 957,62 Eur, prisideda UAB „Kretingos vandenys“ pagal pasirašytas paskolos sutartis su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra.

Įgyvendinus projektą pasiektas pagrindinis projekto tikslas – padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kretingos miesto gyventojams  ir suteikta galimybė  prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos.

Taip pat bus užtikrintas aplinkos saugojimo tęstinumas, nes gyvenamoji aplinka ir paviršiniai vandenys bus apsaugoti nuo žalingo nuotekų poveikio.