Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Įgyvendintas projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31-0005 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“

2017 m. birželio 1 d. tarp UAB „Kretingos vandenys“ (kartu su partneriu – Kretingos rajono savivaldybės administracija) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, buvo sudaryta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31-0005 (toliau – Projektas) finansavimo sutartis. Projektas buvo įgyvendintas ir finansuotas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Pasiektas tikslas – padidintas Kretingos miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, sistemos efektyvumas, patikimumas ir saugoma aplinka nuo žalingo išleidžiamų nuotekų poveikio.

Projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos:

  • Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir nauja statyba Kretingoje, Kurmaičiuose, Padvariuose, Laiviuose ir Erlėnuose;
  • Vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Darbėnuose;
  • Kretingos miesto nuotekų tinklų ir pagrindinės siurblinės Pievų g. 2A rekonstrukcija;
  • Vandens gerinimo įrenginių statyba Darbėnuose, Grūšlaukėje, Kurmaičiuose, Baubliuose, Rūdaičiuose, Lazdininkuose;
  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros inventorizacija Kretingoje.

Įgyvendinus projektą, siekiami šie stebėsenos rodikliai (rezultatai):

Teikti nuotekų surinkimo paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – ne mažiau, kaip 241 gyventojams;

Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai apie 10,86 km;

Teikti vandens tiekimo paslaugas iš naujai pastatytų geriamojo vandens gerinimo įrenginių – ne mažiau, kaip 2 960 gyventojams.

Projekto bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma 3.921.446,94 Eur, kurių dalis 2.299.680,57 Eur finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis ir dalimi 1.621.766,37 Eur prisideda UAB „Kretingos vandenys“ kartu su Projekto partneriu – Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 29 d.