Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Grūšlaukės, Jokūbavo ir Salantų gyventojai kviečiami jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų (2017-03-15)

Grūšlaukės, Jokūbavo ir Salantų gyventojai kviečiami jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų

Žinant kokią didelę reikšmę žmogaus gyvenime, jo sveikatai ir gyvenimo kokybei turi vanduo bei švari aplinka, siekiama kuo didesniam gyventojų skaičiui užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Ilgą laiką nemaža Kretingos rajono gyventojų dalis neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų valymo sistemos dėl nepakankamai išplėtotos infrastruktūros. Tačiau 2014 metais pradėtas ir šiuo metu jau baigtas įgyvendinti investicinis projektas ženkliai pagerino situaciją rajone. Vandentvarkos darbai Grūšlaukės, Jokūbavo bei Salantų gyvenvietėse baigti, gyventojai raginami naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuotai tvarkoma kanalizacija.

Gyventojams – švarus vanduo ir sutvarkytos nuotekos

Centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos iki šiol nebuvo nei Jokūbave, nei Grūšlaukėje. Naudojantis UAB „Kretingos vandenys“ paslaugomis, dabar namus pasieks švarus, kokybiškas geriamasis vanduo, o nuotekos pateks į projekto metu pastatytus nuotekų valymo įrenginius.

Per tris investicinio projekto įgyvendinimo metus Grūšlaukės ir Jokūbavo gyvenvietėse paklota 16,355 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, atliktos nuotekų valymo įrenginių statybos. Taip pat Grūšlaukėje Peldžių g. rekonstruota 1,02 km vandentiekio tinklų, Jokūbave pastatyti vandens gerinimo įrenginiai. Salantuose, paklojus ~6,3 km naujų vandentiekio ir ~9,6 km nuotekų tinklų, reikšmingai išplėstos geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo paslaugos.

Kretingos rajone prie naujai nutiestų geriamojo vandens tinklų galės prisijungti 133, prie nuotekų surinkimo tinklų – 430 namų ūkių, geros kokybės išvalytu geriamuoju vandeniu naudosis 114 būstų.

„Centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas reikšmingai pagerina namų ūkių gyvenimo sąlygas. Švarus geriamas vanduo ir tinkamai tvarkomos nuotekos visokeriopai prisideda ir prie geresnės gyventojų sveikatos būklės, ir prie teigiamų bendros ekologinės situacijos pokyčių“, – įsitikinęs uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius.Susitiks su gyventojais

Prie vandentiekio ir nuotekų tinklų norintys prisijungti Grūšlaukės, Jokūbavo ir Salantų gyventojai raginami kreiptis į UAB „Kretingos vandenys“ atstovus. Su savimi reikėtų turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, žemės sklypo dokumentus bei sklypo planą. Jeigu asmuo dar tik statosi namus, papildomai reikėtų pateikti namo projektą.

Po vasario mėn. vykusių susitikimų su Jokūbavo ir Grūšlaukės gyventojais nuspręsta, kad „Kretingos vandenų“ atstovai kovo 20 d. 10 val. darkart susitiks su Jokūbavo, o kovo 22 d. 10 val. – su Grūšlaukės gyventojais ir priims prašymus dėl prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų.

Gyventojai kviečiami kreiptis į UAB „Kretingos vandenys“ (tel. nr. 8 445 43 838, 8445 78 572), kur bus suteikta su prisijungimo sąlygomis susijusi informacija.Darbai finansuoti ES lėšomis

Minėti darbai vykdyti įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0005 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)“. Projektas dalinai finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA- V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

Bendra projekto vertė – 5,41 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 5,12 mln. eurų skiria ES, likusią dalį (beveik 270 tūkst. eurų) – Kretingos rajono savivaldybė. Dar apie 17 tūkst. eurų iš nuosavų lėšų finansuoja uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos vandenys“.

Projekto trukmė: 2014 m. birželio mėn. – 2017 kovo mėn.