Infrastruktūros naudojimas ir plėtra

Kretingos rajono savivaldybės sprendimu Nr.T2-122 patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Šiuo metu vadovaujamasi Kretingos rajono savivaldybės patvirtintu 2016 - 2019 m. veiklos ir plėtros planu. Naujas veiklos ir plėtros planas bus paruoštas 2020 metais.

 

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetai

   2013 m.    2014 m.
Vandenvietėse išgauto vandens kiekis tūkst. m3 1207 1193
Vandenviečių skaičius vnt. 49 47
Vandens valyklose ruošiamo vandens kiekis tūkst. m3 735 811
Vandens aeravimo įrenginių skaičius vnt. 25 46
Bokštų skaičius vnt. 12 12
Rezervuarų skaičius vnt. 6 10
Vandens pakėlimo stočių skaičius vnt. 3 5
Požeminių vandens tinklų ilgis km 275,2 286,4
Nuotekų perpumpavimo stočių skaičius vnt 43 52
Nuotekų tinklų ilgis km 147,5 167,5
Išvalytų nuotekų kiekis tūkst. m3 1595,6

1579,4

 

UAB „Kretingos vandenys“ aptarnauja gyventojus 47 vietovėse:

1 Kretingos miestas
2 Salantų miestas, Kretingos raj. sav.
3 Vydmantų gyv., Kretingos raj. sav.
4 Tūbausių k., Kretingos raj. sav.
5 Tarvydų k., Kretingos raj. sav.
6 Žibininkų k., Kretingos raj. sav.
7 Padvarių k., Kretingos raj. sav.
8 Rūdaičių k., Kretingos raj. sav.
9 Kurmaičių k., Kretingos raj. sav.
10 Klibių k., Kretingos raj. sav.
11 Prišmančių k., Kretingos raj. sav.
12 Darbėnų gyv., Kretingos raj. sav.
13 Grūšlaukės k., Kretingos raj. sav.
14 Laukžemės k., Kretingos raj. sav.
15 Senosios Įpilties k., Kretingos raj. sav.
16 Lazdyninkų k., Kretingos raj. sav.
17 Šukės k., Kretingos raj. sav.
18 Vaineikių k., Kretingos raj. sav.
19 Kašučių k., Kretingos raj. sav.
20 Plokščių k., Kretingos raj. sav.
21 Kartenos gyv., Kretingos raj. sav.
22 Dauginčių k., Kretingos raj. sav.
23 Lubių k., Kretingos raj. sav.
24 Kalniškių k., Kretingos raj. sav.
25 Gintarų k., Kretingos raj. sav.
26 Žadeikių k., Kretingos raj. sav.
27 Kūlupėnų gyv., Kretingos raj. sav.
28 Nasrėnų k., Kretingos raj. sav.
29 Budrių k., Kretingos raj. sav.
30 Žutautų k., Kretingos raj. sav.
31 Baublių k., Kretingos raj. sav.
32 Raguviškių k., Kretingos raj. sav.
33 Dupulčių k., Kretingos raj. sav.
34 Kluonalių k., Kretingos raj. sav.
35 Tolių k., Kretingos raj. sav.
36 Valėnų k., Kretingos raj. sav.
37 Jokūbavo k., Kretingos raj. sav.
38 Rubulių k., Kretingos raj. sav.
39 Leliūnų k., Kretingos raj. sav.
40 Pesčių k., Kretingos raj. sav.
41 Gargždelės k., Kretingos raj. sav.
42 Dvaralio k., Kretingos raj. sav.
43 Erlėnų k., Kretingos raj. sav.
44 Laivių k., Kretingos raj. sav.
45 Juodupėnų k., Kretingos raj. sav.
46 Barzdžių k., Kretingos raj. sav.
47 Žvainių k., Kretingos raj. sav.

Daugiau informacijos