Veiklos sritys

 

UAB "Kretingos vandenys" vykdo veiklą:

  • gamina geriamą vandenį iš požeminių gręžinių
  • tiekia geriamą vandenį vartotojams centralizuotais tinklais
  • surenka nuotekas
  • surenka lietaus vandenį
  • transportuoja nuotekas iki valyklų, naudojant siurblines ir nuotekų tinklus
  • surenka nuotekas iš gyventojų, kurias atveža tokias paslaugas teikiančios įmonės
  • valo nuotekas mechaniniu ir biologiniu būdu

Daugiau informacijos