Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Paskelbtas kvietimas prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021-2023 m. finansavimo kryptį „Vandenų apsauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-287 (kvietimo nuoroda: Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų).

Pagal šią programą numatyta suteikti paramą projektams, susijusiems su nuotekų surinkimo tinklų pajungimu per vartotojui priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje, iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e., t. y. gyvenvietėse, kuriose gyvena daugiau nei 2000 gyventojų (aglomeracijos ribos pateiktos Kretingos rajono savivaldybės tinklalapyje).

Prašymus dėl buitinių nuotekų išvadų statybos gali teikti gyventojai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

  • Gyvenamiesiems būstams tiesiami tik savitakiniai nuotekų surinkimo tinklai (nereikalinga įrengti nuotekų siurblinę);
  • Bendras buitinių nuotekų išvado ilgis ne daugiau nei 20 metrų (nuo pasijungimo vietos iki būsto);
  • Jei žemės sklypas turi daugiau nei vieną savininką, turi būti pateiktas raštiškas bendrasavininkų sutikimas, dėl buitinių nuotekų išvado statybos žemės sklype;
  • Žemės sklypas, kuriame bus tiesiamas buitinių nuotekų išvadas, turi būti suformuotas ir įregistruotas VĮ „Registrų centras“.

Maksimali vienam buitinių nuotekų išvado statybai kompensuojama suma – 2100,00 Eur. Likusias išlaidas apmoka UAB „Kretingos vandenys“.

UAB “Kretingos vandenys” kviečia iki 2022 m. sausio 7 d. Kretingos m. aglomeracijos gyventojus, norinčius įsivesti centralizuotus nuotekų šalinimo tinklus pagal „Vandenų apsauga“ programą, kreiptis į UAB „Kretingos vandenys“ el. paštu info@kretingosvandenys.lt arba tel. (8 445) 78565 (spausti 5).

Atsisiunčiamas dokumentas