Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Kretingos vandens gerinimo stotyje laikinai stabdomas atvirkštinės osmozės įrenginių darbas

Kretingos vandens gerinimo stotyje iki birželio 17 dienos neveiks atvirkštinės osmozės įrenginiai, laukiame pakaitinių detalių pristatymo be kurių įranga dirbti negali. Pagal Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatyta fluorido ribinė rodiklio vertė yra 1,5 mg/litre. Fluoridas būtinas žmogaus organizmui, tačiau per dideli fluorido kiekiai gali sukelti sveikatos sutrikimų. Vandens saugos ir kokybės rodikliai stebimi Fluoridų matavimo stotelėje. Pagal paskutinius stebėsenos rodiklius Kretingos vandenvietėje Fluorido norma neviršija 2,0 mg/l.

Atsiprašome už patiriamus nesklandumus.