Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Kretingos miesto nuotekų valykloje įdiegta medikamentų šalinimo technologija

Žmonių suvartojamų medikamentų kiekis vis labiau didėja, tačiau retas susimąsto, kur nukeliauja į žmogaus organizmą patekę vaistai. Didelė dalis medikamentų pasišalina iš žmogaus organizmo ir vienaip ar kitaip patenka į buitinių nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu yra nustatyta, kad vaistų likučiai daro poveikį laukinei gyvūnijai ir augmenijai: vyriškosios lyties žuvys gali įgyti savybių, būdingų moteriškosios lyties atstovėms, dėl mažos tam tikrų antidepresantų koncentracijos žuvų elgesys keičiasi taip, kad iškyla pavojus jų išgyvenimui, skausmą malšinančio preparato buvo rasta žuvyse ir ūdrose ir kt. Vykstant industrinei bei privačiai žvejybai, žuvys, plaukiojančios medikamentų likučiais užterštuose vandenyse, po to keliauja ant mūsų pačių stalo. Nesuvirškinti medikamentai iš  žmogaus organizmo su nuotekomis patenka į nuotekų valymo įrenginius.

Siekiant sumažinti kartu su išvalytomis nuotekomis išleidžiamą medikamentų kiekį, UAB “Kretingos vandenys“ prisijungė prie tarptautinės komandos ir kartu su partneriais inicijavo projektą “Less is more“. Projekto tikslas – įrengti papildomą pilotinę nuotekų valymo grandį Kretingos miesto nuotekų valykloje, kuri užtikrintų medikamentų pašalinimą iš valytų nuotekų. Medikamentų šalinimas iš nuotekų nėra detaliai ištirtas, todėl projekto metu kartu su projekto partneriais bus tiriama kaip efektyviai aktyvinti anglies filtrai išvalo nuotekas ir ar tokia technologija galėtų būti pritaikoma kitose nuotekų valyklose. 2017 metais UAB „Kretingos vandenys“ gavo informaciją apie planuojamą vykdyti projektą „Less is More“ – energiją tausojančią technologiją, skirtą vaistų ir kitų teršalų šalinimui. Tais pačiais metais įmonė išreiškė norą dalyvauti šiame projekte kaip partneriai. Pagrindinis šio projekto partneris – Švedijos Lund universitetas, kuriam periodiškai yra siunčiami atitekančių bei ištekančių išvalytų nuotekų iš Kretingos miesto nuotekų valyklos mėginiai. Šiuo metu UAB „Kretingos vandenys“ Kretingos miesto nuotekų valykloje yra pastatytas aktyvintos anglies filtras, kuris ženkliai pagerino ištekančių nuotekų kokybę, sumažino medikamentų, tokių kaip paracetamolis, diklofenakas, ibuprofenas, koncentracijas.

Bendra projekto vertė – 159 498, 68 Eur, iš kurių 85 % arba 135 573, 88 Eur buvo finansuojama pagal Europos Sąjungos 2014-2020 m. Interreg South Baltic programą. Likusius 15 % arba 23 924,80 Eur UAB  „Kretingos vandenys“ prisidėjo nuosavomis lėšomis.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Kretingos vandenys“ siuntė nuotekų mėginius partneriams į Švediją. Tyrimai parodė, kad pastatytas aktyvintos anglies filtras 99 % sumažino medikamentų koncentraciją išvalytose nuotekose. Bandomasis įrenginys apdoroja apie 22 m3/h nuotekų, o tai sudaro 15 % vidutinio paros kiekio, kuris patenka į UAB „Kretingos vandenys“ Kretingos mieste esančius valymo įrenginius.