Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Kretingos aglomeracijos gyventojai turės galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų sistemos

Informuojame, kad  UAB „Kretingos vandenys“ vykdo projektą 05.3.2-VIPA-T-024-03-0016 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kretingos aglomeracijoje“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024  įgyvendinimo priemonę ,,Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“. Projekto vykdymo metu bus nutiesta apie 8,9 km naujų nuotekų surinkimo tinklų ir 6,6 km naujų vandentiekio tinklų. Centralizuoti inžineriniai tinklai klojami Palangos g., Birutės g., Malūno tak. ir Maironio g. Kretingos m. atkarpose, SB „Draugystė“ Lankų g., Šarkų g., Varnėnų g., Gulbių g., Kirų g., Vieversių g., Zylių g., Gegutės g., Pempių g., Gandrų g., Lakštingalų g., Volungės g., Draugystės al., Kalvos g., Kretingos m., Kretingos r., sav., ir SB „Vienybė“ Mėtų g., Mėlynių g., Orchidėjų g., Petunijų g., Purienų g., Saulėgrąžų g., Kretingos m., Kretingos r., sav. Paklojus centralizuotus tinklus nurodytose gatvėse, prie jų prisijungti turės galimybę apie 520 gyventojų.

Vykdomo projekto vertė – 2 777 677,70 Eur, iš kurių 1 153 032,15 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos iš Sanglaudos fondo. Likusią dalį 1 624645,55 Eur pagal pasirašytas paskolos sutartis finansuoja UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra.

 Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga 2023 m. III-IV ketv.