Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos. 

Siekiant užtikrinti skaidrią, sąžiningą, atvirą ir atsakingą veiklą prieš visuomenę UAB „Kretingos vandenys" vykdo korupcijos prevenciją. Korupcija skurdina visuomenę, griauna pasitikėjimą, iškreipia rinkos mechanizmus. Korupcijos sukeliami žalingi padariniai skatina įvairiais būdais stengtis sumažinti šį reiškinį, jį geriau pažinti. 

Apie pasitaikančias korupcijos apraiškas įmonėje ar jos veikloje galite informuoti atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą UAB „Kretingos vandenys“ Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovė:

Jolanta Gedvilaitė

Tel. (8 445) 43835

El. paštas jolanta.gedvilaite@kretingosvandenys.lt

 

  Korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2019-2020 metų programa

  Darbuotojų etikos kodeksas

          Pranešėjų apsauga

          PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS ATVEJUS