Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Informacija Lazdininkų k. gyventojams

Informuojame, kad Lazdininkų vandenvietėje nepasiekus išvalyti gręžinio vandenį, kuris atitiktų higienos normas, keičiama vandens gerinimo technologija su katijonito-anijonito filtrų įkrova.  Vykdomi naujos technologijos paleidimo ir derinio darbai. Vandens saugos ir kokybės rodikliai periodiškai stebimi imant geriamojo vandens mėginius ir ištiriant rodiklius vadovaujantis higienos norma HN 24:2023.

Dėl atliekamų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė.  Ir toliau bus atliekamas vandentiekio vamzdynų praplovimas atitinkamose vandentiekio atkarpose arba įvaduose, kol bus pasiektas norimas rezultatas.  Kitą savaitę UAB „Kretingos vandenys“ planuoja Lazdininkų gyvenvietės tinklų chloravimo darbus. Apie numatomus darbus informuosime atskiru pranešimu.

Atsiprašome už patiriamus nepatogumus.