Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

INFORMACIJA DĖL PRISIJUNGIMO PRIE CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SISTEMOS

Informuojame, kad  UAB „Kretingos vandenys“ sėkmingai įgyvendino projektą Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0016 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kretingos aglomeracijoje“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024  įgyvendinimo priemonę ,,Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“. Įvykdžius projektą nutiesta apie 7250 m naujų nuotekų surinkimo tinklų ir 5726 m naujų vandentiekio tinklų.

Centralizuoti inžineriniai tinklai pakloti Palangos g., Birutės g., Malūno tak., Maironio g. atkarpose, SB „Draugystė“ esančiose Lankų g., Šarkų g., Varnėnų g., Gulbių g., Kirų g., Vieversių g., Zylių g., Gegutės g., Pempių g., Gandrų g., Lakštingalų g., Volungės g., Draugystės al., Kalvos g., Kretingos m., Kretingos r., sav., ir SB „Vienybė“ esančiose Mėtų g., Mėlynių g., Orchidėjų g., Petunijų g., Purienų g., Saulėgrąžų g., Kretingos m., Kretingos r., sav.

Šio projekto dėka sudaryta galimybė prie centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų prisijungti ne mažiau kaip 520 gyventojų, kuriems iki šiol nebuvo galimybės teikti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų. Naujų inžinerinių tinklų plėtra nurodytose gatvėse sumažins aplinkos taršą bei padidins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, taip pat sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša.

Bendra įvykdyto projekto vertė yra 2 777 677,70 Eur, iš kurių 1 153 032,15 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos iš Sanglaudos fondo. Likusią dalį, t. y. 1 624 645,55 Eur, prisideda UAB „Kretingos vandenys“ pagal pasirašytas paskolos sutartis su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (reorganizuota į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)).

UAB „Kretingos vandenys“ kviečia visus gyventojus aktyviai jungtis prie naujai pastatytų centralizuotų inžinerinių tinklų ir naudotis galimybe gyventi patogiau bei prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo. Prašymą dėl prisijungimo prienaujai pastatytų inžinerinių tinklų sąlygų išdavimo galima pateikti atvykus į UAB „Kretingos vandenys“ adresu Švyturio g. 2a, Padvarių k. Kretingos r. sav., arba internetinėje svetainėje www.kretingosvandenys.lt . Kartu su prašymu reikalinga pateikti dokumentus:

  1. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
  2. Žemės sklypo planą.

Visa informacija dėl prisijungimo galimybių bei sąlygų išdavimo teikiama tel. Nr. 8 445 43 838, 8 445 43 837 arba elektroniniu paštu info@kretingosvandenys.lt