Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS Nr. LAAIF-S-6(2022)

„GYVENAMŲJŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMOS CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS“

UAB „Kretingos vandenys“ šiuo įgyvendino projektą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kretingos aglomeracijoje“, kuriam įgyvendinti finansavimas skirtas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšų naudojimo 2021-2023 m. finansavimo krypties „Vandenų apsauga“. Prie esamų centralizuotų buitinių nuotekų tinklų prijungta 17 (septyniolika) Kretingos m., Kretingsodžio k. ir Padvarių k. esančių gyvenamųjų būstų. Iš viso paklota 0,421 km buitinių nuotekų išvadų tinklų.

Nr. Gyvenamieji būstai, prijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų, pagal įgyvendintą projektą Nr. LAAIF-S-6(2022)
1J. Basanavičiaus g. 49 Kretinga
2Kęstučio g. 26 Kretinga
3Kęstučio g. 30 Kretinga
4Vytauto g. 73 Kretinga
5Jurginų g. 4 Kretinga
6Jurginų g. 5 Kretinga
7Jurginų g. 6 Kretinga
8Žemaičių g. 28 Kretinga
9Krekenavos g. 15 Kretinga
10Stoties g. 5 Kretinga
11Aušros g. 6 Kretinga
12F. Janušio g. 8 Kretinga
13Sodžiaus g. 14 Kretingsodis
14Mokyklos g. 13 Kretingsodis
15Beržų g. 12 Kretingsodis
16Vingių g. 4 Padvariai
17Malūno g. 17

Projekto vertė 75 112,00 Eur, iš kurių 35 700,00 Eur finansuoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), o 39 412,00 Eur – UAB „Kretingos vandenys”. Įgyvendinus projektą prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų prijungti 39 gyventojai.

Subsidiją projektui suteikė: