Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Dėl leidimo laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių

UAB „Kretingos vandenys“ vadovaujantis Geriamojo vandens įsakymo 10 straipsnio 2 punkto nuostata, gavo leidimą laikinai, 2022-2028 metų laikotarpiu, nukrypti nuo Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalaujamų viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės indikatorinių rodiklių (bendroji geležis, amonis, skonis, kvapas, drumstumas) verčių šiose vandenvietėse: Nasrėnų, Daktarų-Klibių, Tarvydų, Žibininkų, Kašučių, Senosios Įpilties, Valėnų, Budrių, Vaineikių, Rubulių, Dauginčių, Plokščių, Šukės, Tolių, Kalniškių, Lubių, Raguviškių, Juodupėnų, Laukžemės, Grūšlaukės, Rūdaičių, Lazdininkų, Žutautų, Tūbausių, Gintarų.