Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Dėl leidimo laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių Kluonalių vandenvietėje

UAB „Kretingos vandenys“ vadovaujantis Geriamojo vandens įsakymo 10 straipsnio 2 punkto nuostata, gavo leidimą laikinai, iki 2023 m. balandžio 19 d., nukrypti nuo Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalaujamų viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės indikatorinių rodiklių (bendroji geležis, amonis, skonis, kvapas, drumstumas) verčių Kluonalių vandenvietėje.