Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Dėl išlygų geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio (boro) ribinei vertei taikymo

UAB „Kretingos vandenys“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įsakymo 10 straipsnio 3 punkto nuostata, gavo išlygas laikinai, viešai tiekti vandenį gyventojams su padidėjusiu toksiniu cheminiu rodikliu (boru) ir nukrypti nuo Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 reikalavimų šiose vandenvietėse: Barzdžių (iki 2026 m. sausio 4 d.), Žibininkų (iki 2026 m. sausio 4 d.), Valėnų (iki 2026 m. sausio 4 d.), Vaineikių (iki 2026 m. sausio 4 d.), Dupulčių (iki 2024 m. balandžio 1 d.).

Teikiame informaciją apie prevencines priemones, siekiant sumažinti boro kiekį žmogaus organizme.

BORAS IR JO POVEIKIS SVEIKATAI

Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugo ir kokybės reikalavimai“ nustatyta boro ribinė rodiklio vertė yra 1,0 mg/litre. Nėra daug duomenų apie nuodingą boro poveikį žmogaus sveikatai. Literatūroje nurodoma, kad dideli boro kiekiai gali sukelti apsinuodijimus. Nustatyta, kad suaugusiam žmogui, gaunant daugiau nei 20 mg boro per parą, galima pakenkti reprodukcinei funkcijai. Kiti tyrimai rodo, kad klinikiniai boro toksiškumo požymiai (dirglumas, traukuliai, virškinimo trakto sutrikimas ir kt.) gali pasireikšti suvartojus nuo 100 iki 55500 mg boro, priklausomai nuo amžiaus ir kūno svorio. Boro junginiai yra toksiški tik esant didelėms dozėms.

Vandenį, kuriame boro kiekis viršija leidžiamas normas, atsargiai turėtų vartoti vaikai ir nėščios moterys. Šiuo atveju, vartojant didelius vandens kiekius maisto ruošime, rekomenduojama vandenį įsigyti iš parduotuvių.