Asmens duomenų apsauga

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

 

Vadovaujantis BDAR bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 13 d. parengtomis ir 2017 m. balandžio 5 d. atnaujintomis gairėmis dėl duomenų apsaugos pareigūnų bei Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viešąja konsultacija, nuo 2018 m. gegužės mėn. 25 d. įmonėms numatoma pareiga apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktus viešinti savo internetiniame tinklapyje.

UAB “Kretingos vandenys” informuoja, kad įmonės paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas yra

Advokatų profesinė bendrija “Kaminskienė ir partneriai PROTEGO”

El. paštas duomenu.apsauga@protego.lt

Tel. nr. +370 694 90339

 

  Informacinis pranešimas apie jūsų asmens duomenų tvarkymą