Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

PROJEKTAS Nr. LAAIF-S-6(2022) GYVENAMŲJŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMOS CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS

UAB „Kretingos vandenys“ šiuo metu vykdo projektą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kretingos aglomeracijoje“, kuriam įgyvendinti finansavimas skirtas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšų naudojimo 2021-2023 m. finansavimo krypties „Vandenų apsauga“. Prie esamų centralizuotų buitinių nuotekų tinklų planuojama prijungti 17 (septyniolika) Kretingos m., Kretingsodžio k. ir Padvarių k. esančių gyvenamųjų būstų. Iš viso planuojama pakloti apie 0,47 km buitinių nuotekų išvadų tinklų.

Projekto vertė 75 112,00 Eur, iš kurių 35 700,00 Eur finansuoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), o 39 412,00 Eur – UAB „Kretingos vandenys”. Įgyvendinus projektą prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų bus prijungta apie 40 gyventojų. Projekto įgyvendinimo data numatoma 2023 m. spalio mėn.

Subsidiją projektui suteikė: