Naujienos

Vydmantų vandens gerinimo stotyje bus atliekami įrenginių derinimo- plovimo darbai

Nuo 2020-02-11 iki 2020-02-14 Vydmantų vandens gerinimo stotyje bus atliekami atvirkštinės osmozės įrenginio derinimo- plovimo darbai, todėl laikinai gali pablogėti geriamojo vandens kokybė. Vandens saugos ir kokybės rodikliai bus stebimi imant geriamojo vandens mėginius ir ištiriant rodiklius vadovaujantis higienos norma HN24:2017.

Atsiprašome už patiriamus neklandumus.

Už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų  surinkimą kviečiame mokėti internetinėje svetainėje

Svetainės dešiniajame kampe atsidarę langą ,,Savitarna“, rasite visą reikalingą informaciją kaip atsiskaityti  už bendrovės teikiamas paslaugas internetu. Deklaruoti vandens apskaitos prietaisų rodmenis, apmokėti už patiektą vandenį ir pašalintas nuotekas internetinėje svetainėje www.kretingosvandenys.lt  gali tiek fiziniai , tiek juridiniai asmenys. 

                                                                                                            Uždarosios akcinės bendrovės,,Kretingos vandenys‘‘ administracija

Pranešimas Vydmantų gyvenvietės geriamojo vandens vartotojams

Pranešame, kad 2019 m. lapkričio 27 dieną nuo 9 iki 11 val. dėl elektros energijos atjungimo Vydmantų vandenvietėje gali būti trumpalaikiai geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.

Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų, bei prašome vandens atsargomis pasirūpinti iš anksto.

UAB "Kretingos vandenys".

UAB „Kretingos vandenys“ taikys amnestiją pranešus apie savavališką prisijungimą

UAB „Kretingos vandenys“ darbuotojai nustato atvejus, kai gyventojai yra savavališkai prisijungę prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų. Pasitaiko, kad kai kurie nesąžiningi statybininkai pamoko gyventojus, kaip galima neapskaitomai naudoti vandenį. Tačiau kai gyventojui išrašoma bauda, jis gali kaltinti tik save.

Paprastai savavališkai prie tinklų prijungiama turint nesąžiningų paskatų arba paprasčiausiai nežinant kaip reikia įteisinti naudojamas vandens ir nuotekų komunikacijas.

Norime informuoti, kad savavališku prisijungimu prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų laikomi tokie atvejai:

  • prisijungimas be vandens tiekėjo leidimo ar priežiūros;
  • prisijungimas turint tiekėjo leidimą ir jam kontroliuojant, bet nustatyta tvarka negavus reikiamos tiekėjo pažymos;
  • kai nesudaryta šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo - pardavimo sutartis;
  • savavališkai nuimtas ar pakeistas įvadinis vandens skaitiklis;
  • savavališkai rekonstruotas arba pakeistas į kitą vietą vandens apskaitos mazgas.

Kad prisijungimas prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų būtų teisėtas, klientas turi eilės tvarka atlikti šiuos darbus:

  • išsiimti prisijungimo prie miesto centralizuotų vandentiekio, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų technines sąlygas, nustatyta tvarka atlikti prijungimo darbus;
  • įsirengti vandens apskaitos mazgą ir išsikviesti UAB „Kretingos vandenys“ specialistus, kad įrengtų vandens apskaitos prietaisus;
  • sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį.

Jei vandens tiekimo ar buitinių nuotekų surinkimo tinklai yra pajungti ir neįvykdyta nors viena iš aukščiau išvardintų sąlygų - tai yra savavališkas prijungimas.

Tiekiamo vandens cheminė sudėtis atitinka normas

Informuojame, kad po trečiojo atvirkštinės osmozės  filtro atjungimo paėmus vandens mėginius ir atlikus tyrimus nustatyta, kad tiekiamo vandens cheminė sudėtis atitinka Lietuvos higienos normoje HN24:2017 „Geriamojo vandens kokybės ir saugos reikalavimai“ keliamus reikalavimus.

Dėl vandens filtro remonto

Informuojame, kad Kretingos vandenvietės vandens gerinimo įrenginiuose fluoridai yra šalinami trijų tarpusavyje besirotuojančių atvirkštinės osmozės filtrų pagalba. 2019-05-07 patikrinimo metu buvo nustatyta, kad trečiojo atvirkštinės osmozės filtro našumas yra sumažėjęs, tačiau dar gali būti eksploatuojamas.

Dėl itin karštų orų įtakoto vandens suvartojimo padidėjo minėto trečiojo filtro apkrovimas ir 2019-05-27 paimto momentinio vandens mėginio rezultatai parodė padidėjusį floridų kiekį vandenyje, todėl filtras buvo atjungtas ir vanduo ruošiamas dviejų atvirkštinės osmozės filtrų pagalba.

Šiuo metu yra  organizuojami filtro remonto darbai. Papildomai informuosime, kai darbai bus baigti.