Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

UAB „Kretingos vandenys” įsidiegė naujus įrankius, padedančius kur kas efektyviau aptikti savavališkus prisijungimus, bei taikys amnestiją pranešus apie savavališką prisijungimą

UAB „Kretingos vandenys“ darbuotojai vis dar nustato atvejų, kai gyventojai yra savavališkai prisijungę prie centralizuotų vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo tinklų, ir įsidiegė naujus įrankius, kurie gerokai palengvina savavališkų prisijungimų paiešką. Naujasis įrankis suteikia galimybę lengvai išskirti objektus, esančius šalia vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo tinklų ir nesudariusius vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties. Sudarius įtarimą keliančių objektų sąrašą, siunčiamas tinklų diagnostikos inžinierius, kuris specialiomis priemonėmis įvertina galimus savavališkus prisijungimus.

Norime informuoti, kad savavališku prisijungimu prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų laikomi tokie atvejai:

  • prisijungimas be vandens tiekėjo leidimo ar priežiūros;
  • prisijungimas turint tiekėjo leidimą ir jam kontroliuojant, bet nustatyta tvarka negavus reikiamos tiekėjo pažymos;
  • kai nesudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis;
  • savavališkai nuimtas ar pakeistas įvadinis vandens skaitiklis;
  • savavališkai rekonstruotas arba pakeistas į kitą vietą vandens apskaitos mazgas.

Kad prisijungimas prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų būtų teisėtas, gyventojas turi eilės tvarka atlikti šiuos darbus:

  1. išsiimti prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų technines sąlygas, vadovaujantis išduotomis techninėmis sąlygomis parengti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo projektą, nustatyta tvarka atlikti prijungimo darbus;
  2. įsirengti vandens apskaitos mazgą ir išsikviesti UAB „Kretingos vandenys“ specialistus, kad įrengtų vandens apskaitos prietaisus;
  3. sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį.

Jei vandens tiekimo ar buitinių nuotekų surinkimo tinklai yra pajungti ir neįvykdyta nors viena iš aukščiau išvardintų sąlygų – tai yra savavališkas prijungimas.

UAB „Kretingos vandenys“ skelbia amnestiją, kurios metu savavališkai prisijungusiems prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų nebus taikomos jokios baudos už ankstesnį savavališką paslaugų naudojimą,.

Norėdamas išvengti baudos, gyventojas apie savavališką prisijungimą turi pranešti UAB „Kretingos vandenys“ telefonu Nr. 8-445-78565 ir paspaudus „8“ klavišą (Anoniminė linija) arba paskambinus telefonu Nr. 8-455-43830 arba 8-612-11935 (techninės priežiūros inžinierius). Gyventojui bus paaiškinta, kaip įsiteisinti esamą situaciją ir bus apskaičiuotas realus sunaudoto vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis per savavališko paslaugų vartojimo laikotarpį. Lengvatinė tvarka bus taikoma tik tiems gyventojams, kurie apie savavališkus prisijungimus praneš iki 2023-12-31.

UAB „Kretingos vandenys“ sudaro išskirtines sąlygas įsiteisinti ir legaliai naudotis vandens tiekimo ir buitinių bei lietaus nuotekų šalinimo paslaugomis.

Nustačius savavališkus pasijungimų atvejus, vandens suvartojimas ir baudos bus apskaičiuojami vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Pagal Taisyklių 49-521 punktus iš asmens, išleidžiančio nuotekas per savavališkai prijungtą 110 mm diametro vamzdį, vandens tiekėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, kurių dydis gali siekti net 9440 Eur.

UAB „Kretingos vandenys“ informacija