UAB „Kretingos vandenys” - ISO standartus atitinkanti įmonė

UAB „Kretingos vandenys“ porą metų tobulino, tvarkė savo kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos vadybos sistemas ir pagaliau šis nelengvas darbas buvo vainikuotas šių trijų veiklos sričių ISO sertifikatais, liudijančiais, kad šios sistemos jau funkcionuoja. „Kretingos vandenys“ direktorius Tomas Jurgutis pasidžiaugė atkakliu ir darniu komandos darbu, kurio dėka bendrovė įvykdė sertifikavimo metu keliamus reikalavimus, sukūrė ir tobulina įvairias sistemas. Sertifikatai išduodami trejiems metams, o po to atliekamas pakartotinis sertifikavimas. Per tą trejų metų laikotarpį vykdoma ir kasmetinė priežiūra bei auditai. „Tai atsipalaiduoti tikrai negalime“, - teigė direktorius.

Prieš gerus metus buvo užbaigta įmonės valdymo organizacinės struktūros pertvarka, o ją įgyvendinus sukurtas pagrindas dirbti taip, kad būtų gaunamas kuo didesnis ekonominis efektyvumas, kiltų klientų aptarnavimo kultūra ir kokybė, tinkamai veiktų įdiegtos sistemos. Tokie buvo UAB „Kretingos vandenys“ vadovo lūkesčiai ir džiugu, kad jie neliko tik lūkesčiai. Kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų sertifikatai įrodo, kad pokyčiai davė apčiuopiamų rezultatų.

Kaip pasakojo UAB „Kretingos vandenys“ Personalo kokybės ir administravimo skyriaus vadovė Daiva Paulauskienė, sertifikuotos vadybos sistema bendrovėje užtikrina vykdomų procesų nuoseklumą ir apibrėžtumą, sistemingą užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą, suteikia pranašumą prieš konkurentus, leidžia įgyti didesnį vartotojų pasitikėjimą. Kokie ISO 9001 – Kokybės vadybos sistemų sertifikavimo privalumai? Pirmiausia tai geriau suprantami ir atliepiami kliento poreikiai, vyksta sisteminis bendrovės veiklos procesų planavimas, vykdymas, kontrolė, gerinimas, efektyviau naudojami resursai. Efektyvi kokybės vadybos sistema taupo įmonės laiką, didina darbo našumą ir gerina santykius su klientais.

Pasak bendrovės ekonomisto Gintaro Šeštoko, UAB „Kretingos vandenys“ didelį dėmesį skiria darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemai. ISO 45001 sertifikatas – tai profesionalus patvirtinimas, kuris stiprina įmonės reputaciją. Ši sistema skatina saugią ir sveiką darbo aplinką, taip pat sudaromos sąlygos įmonei identifikuoti ir kontroliuoti darbuotojų saugą ir sveikatą bei didinti bendrą darbo našumą. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas ISO 14001 patvirtina naudojamų išteklių efektyvumą, mažinant įmonės išlaidas bei poveikį aplinkai. Kaip pasakojo UAB „Kretingos vandenys“ specialistai, įmonės, turinčios ISO sertifikatus ir naudojančios žaliąją energiją, turi privalumą Europos Sąjungos projektų vertinime ir gauna aukštesnius vertinimo balus. Tai džiugina įmonę, nes, laimėjus ES projektus, atsipirks investicijos į šias sritis.

UAB „Kretingos vandenys“ siekdama ISO sertifikatų turėjo iš esmės peržiūrėti daugelį veiklos sričių. Naujovės ne visada lengvai priimamos ir keliami nauji reikalavimai sulaukia įvairios darbuotojų reakcijos. „Tame procese būta visko, tačiau džiugu, kad ne tik mes patys pastebime teigiamus poslinkius, bet tai įvertina ir mūsų įmonės klientai, nes aptarnavimo kokybė tikrai pagerėjo. Aišku, siekiama ir kuo aukštesnės tiekiamo geriamojo vandens kokybės, taikomi griežti reikalavimai nuotekų išleidimui“, - apie permainas kalbėjo įmonės specialistai.