Informacija dėl sutarčių sudarymo

SUTARČIŲ SUDARYMAS GYVENTOJAMS


Atkreipiame dėmesį, kad įsigijus, paveldėjus ar išsinuomojus nekilnojamąjį gyvenamosios paskirties turtą (butą arba individualų namą), reikia sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį.

Sutartis sudaroma individualiai su gyvenamojo būsto savininku arba nuomininku, jei būsto nuomos sutartis registruota Registrų centre. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis paruošiama atsiuntus reikalingus duomenis ir  dokumentus (skenuotus / fotografuotus) el. paštu: info@kretingosvandenys.lt Neturint tokios galimybės –  prašome susisiekti telefonais 844543819, 844543821arba 844543848.

 Sudarant sutartį prašome pateikti šiuos duomenis ir dokumentus:

  • savininko asmens ir kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamojo būsto adresą, mobilaus telefono numerį, el. pašto adresą;
  • nuosavybės teisę į butą / namą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • būsto nuomos sutarties, registruotos NT RC, kopiją (jei sutartis sudaroma su būsto nuomininku);
  • geriamojo vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenis.

 

 

SUTARČIŲ SUDARYMAS JURIDINIAMS ASMENIMS

___________________________________________________________

Įsigijus ar išsinuomojus nekilnojamąjį turtą ūkinei veiklai vykdyti, kviečiame sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį.

Sudarant sutartį prašome pateikti šiuos dokumentus:

  • LAISVOS FORMOS PRAŠYMĄ SUTARČIAI SUDARYTI, KURĮ PASIRAŠO ĮMONĖS VADOVAS ARBA JO ĮGALIOTAS ASMUO;
  • nuosavybės teisę į pastatą (patalpas) patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutarties kopiją;
  • įmonės vadovo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo;
  • geriamojo vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenis.

Paruošta sutartis pasirašyti bus pateikta Jūsų nurodytu el. pašto adresu. Atvykus pasirašyti į Klientų aptarnavimo skyrių, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nuotoliniu būdu pasirašytą sutartį prašome grąžinti el. paštu: info@kretingosvandenys.lt