Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos iki 2020-02-29

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

(galioja nuo 2019-01-01)

Gyventojams:

1. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus.

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:

2,48 Eur/m³

3,00 Eur/m³

- geriamojo vandens tiekimas

1,15 Eur/m³

1,39 Eur/m³

- nuotekų tvarkymas

1,33 Eur/m³

1,61 Eur/m³

Pardavimo kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,54 Eur

butui per mėnesį

1,86 Eur

butui per mėnesį

Pardavimo kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

1,02 Eur

butui per mėnesį

1,23 Eur

butui per mėnesį

2. Individualių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal individualiuose namuose įrengtus apskaitos prietaisus.

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:

2,28 Eur/m³

2,76 Eur/m³

- geriamojo vandens tiekimas

1,06 Eur/m³

1,28 Eur/m³

- nuotekų tvarkymas

1,22 Eur/m³

1,48 Eur/m³

Pardavimo kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,06 Eur

apskaitos prietaisui per mėnesį

1,28 Eur

apskaitos prietaisui per mėnesį

Pardavimo kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,71 Eur

namui per mėnesį

0,86 Eur

namui per mėnesį

3. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus.

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:

2,26 Eur/m³

2,73 Eur/m³

- geriamojo vandens tiekimas

1,05 Eur/m³

1,27 Eur/m³

- nuotekų tvarkymas

1,21 Eur/m³

1,46 Eur/m³

Pardavimo kaina

4,49 Eur

namui per mėnesį

5,43 Eur

namui per mėnesį

4. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis priemonėmis kaina.

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Nuotekų surinkimo mobiliosiomis priemonėmis kaina (transportavimo paslauga)*

9,05 Eur/m³

10,95 Eur/m³

* Pastaba - kaina nurodyta be nuotekų tvarkymo kainos ir padidintos taršos.

 

Įmonėms:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo.

 

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:

2,37 Eur/m³

- geriamojo vandens tiekimas

1,16 Eur/m³

- nuotekų tvarkymas

1,21 Eur/m³

2. Už patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti (tiekiamą vartotojams) sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas.

 

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:

2,26 Eur/m³

- geriamojo vandens tiekimas

1,05 Eur/m³

- nuotekų tvarkymas

1,21 Eur/m³

 

3. Už geriamojo vandens tiekimą, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti.

 

 

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimas

4,82 Eur/m3

4. Už paviršinių nuotekų tvarkymą.

 

Kaina be PVM

Paviršinių nuotekų tvarkymas

0,14 Eur/m3

5. Pardavimo kaina.

 

Kaina be PVM

Vidutinė pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaiso skersmenį:

3,86 Eur

- Ø 15 mm

3,70 Eur

- Ø 20 mm

3,73 Eur

- Ø 25 mm

3,87 Eur

- Ø 32 mm

3,90 Eur

- Ø 40 mm

4,24 Eur

- Ø 50 mm

5,34 Eur

- Ø 65 mm

5,34 Eur

- Ø 80 mm

5,16 Eur

- Ø 100 mm

6,43 Eur

- Ø 50/20 mm

12,34 Eur

- Ø 100/20 mm

17,38 Eur

- Ø 150/50 mm

23,68 Eur

 

6. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą.

 

Kaina be PVM

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

0,050 Eur/m³

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

0,028 Eur/m³

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą

0,025 Eur/m³

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo koncentracijos padidėjimą

0,024 Eur/m³

7. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis priemonėmis kaina.

 

Kaina be PVM

Nuotekų surinkimo mobiliosiomis priemonėmis kaina (transportavimo paslauga)*

9,05 Eur/m³

* Pastaba - kaina nurodyta be nuotekų tvarkymo kainos ir padidintos taršos.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. O3E-387.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas pagal apskaitos prietaiso skersmenį, diferencijuotos UAB „Kretingos vandenys“ direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-71.