Atlygintinų paslaugų kainos nuo 2021-07-01

UAB "KRETINGOS VANDENYS" TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS  
         
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina, Eur (be PVM) Kaina, Eur (su PVM)
1. Transporto priemonių ir mechanizmų kainos
1.1. Lengvosios transporto priemonės val. 9,97 12,07
km 0,21 0,26
1.2. Krovininės transporto priemonės val. 9,73 11,78
km 0,29 0,35
1.3. Specialios paskirties transporto priemonės val. 45,83 55,46
km 0,50 0,61
1.4. Ekskavatoriai iki 60 kW val. 21,91 26,52
1.5. Ekskavatoriai virš 60 kW val. 34,37 41,59
km 0,46 0,56
1.6. Ratiniai traktoriai iki 60 kW val. 21,43 25,93
1.7. Ratiniai traktoriai virš 60 kW val. 31,50 38,12
2. Nuomojami elektros generatoriai  
2.1. Elektros generatorius iki 2 KW be pristatymo para 12,02 14,55
2.2. Elektros generatorius iki 7 KW be pristatymo para 19,80 23,96
2.3. Elektros generatorius iki 30 KW be pristatymo para 49,71 60,15
2.4. Elektros generatorius iki 50 KW be pristatymo para 64,01 77,46
2.5. Elektros generatorius iki 120 KW be pristatymo para 123,26 149,15
3. Laboratorijos paslaugos
3.1. Įtekančių/ištekančių nuotekų temperatūros matavimas vnt. 1,63 1,98
3.2. Skendinčios medžiagos kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose vnt. 14,75 17,85
3.3. Aktyvios vandens reakcijos (pH) paviršiniame, upių vandenyje ir nuotekose vnt. 2,97 3,60
3.4. Deguonies kiekio nustatymas paviršiniame, upių vandenyje bei nuotekose vnt. 4,01 4,86
3.5. Permanganatinės oksidacijos (ChDSMn) nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose vnt. 4,92 5,96
3.6. Biocheminio deguonies sunaudojimo (BDS) nustatymas paviršianime vandenyje ir nuotekose vnt. 11,47 13,88
3.7. Bichromatinė oksidacija (ChDSCr) paviršiniame vandenyje bei nuotekose vnt. 9,36 11,33
3.8. Bendro chromo kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose vnt. 14,94 18,08
3.9 Chloridų kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose vnt. 6,22 7,53
3.10. Amonio azoto kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose vnt. 6,43 7,78
3.11. Nitritų azoto nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose vnt. 4,10 4,97
3.12. Nitratų azoto nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose vnt. 16,49 19,96
3.13. Bendro azoto (Kjeldalio azoto) kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose vnt. 18,50 22,39
3.14. Naftos produktų (Sv. metodas) kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose vnt. 25,49 30,85
3.15. Riebalų kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose vnt. 15,18 18,37
3.16. APAM (detergentų) kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose vnt. 13,30 16,10
3.17. Bendro fosforo kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose vnt. 7,54 9,13
3.18. Fosfatų kiekio nustatymas paviršiniame, upių vandenyje bei nuotekose vnt. 6,85 8,29
3.19. Veikliojo dumblo sausosios liekanos ir vandens kiekio nustatymas (sausos medžiagos %) vnt. 3,09 3,74
3.20. Veikliojo dumblo sausosios medžiagos nuostolių iškaitinant nustatymas (organinės medžiagos %) vnt. 9,07 10,98
3.21. Veikliojo dumblo koncentracijos nustatymas vnt. 5,01 6,07
3.22. Veikliojo dumblo indekso nustatymas vnt. 5,01 6,07
3.23. Veikliojo dumblo tūrio nustatymas vnt. 5,01 6,07
3.24. Mėginio paėmimas (iš atvirų vandens telkinių, nuotekų) vnt. 7,35 8,90
4. Aktyvusis dumblas (be pristatymo)
4.1. Aktyvusis dumblas  0-50 l 6,40 7,74
4.2. Aktyvusis dumblas  51-200 l 8,53 10,32
4.3. Aktyvusis dumblas  201-600l 12,79 15,48
4.4. Aktyvusis dumblas  601-1000l 19,19 23,22
5. Laikinas atjungimas nuo (prijungimas prie) geriamojo vandens tinklo  
5.1. Abonento (vartotojo) laikinas atjungimas nuo geriamojo vandens tiekimo vnt. 16,55 20,03
5.2. Abonento (vartotojo) prijungimas (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens vnt. 16,55 20,03
6. Vandens skaitiklių plombavimas
6.1. 1 vandens skaitiklio plombavimas 9,70 11,74
6.2. 2 vandens skaitiklio plombavimas 10,23 12,38
6.3. 3 vandens skaitiklio plombavimas 10,75 13,01
6.4. 4 vandens skaitiklio plombavimas 11,29 13,66
7. Vandens skaitiklių įdėjimas (išėmimas) su plombavimu
7.1. 1 vandens skaitiklio įdėjimas (išėmimas) 21,02 25,44
7.2. 2 vandens skaitiklio įdėjimas (išėmimas) 34,20 41,39
7.3. 3 vandens skaitiklio įdėjimas (išėmimas) 47,12 57,02
7.4. 4 vandens skaitiklio įdėjimas (išėmimas) 60,15 72,79
8. Vandentiekio linijos uždarymas tinklų prijungimui ir atidarymas val. 36,09 43,67
9. Teikiamų šaltkalvio ir elektriko paslaugų įkainiai  
9.1. Avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis
9.1.1. nuo 8.00 iki 17.00 val. val. 8,21 9,93
9.1.2. po darbo val. (po 17.00 val.) val. 12,32 14,91
9.1.3. poilsio ir švenčių dienomis val. 16,41 19,86
9.2. Elektrikas
9.2.1. nuo 8.00 iki 17.00 val. val. 11,78 14,26
9.2.2. po darbo val. (po 17.00 val.) val. 17,69 21,41
9.2.3. poilsio ir švenčių dienomis val. 23,56 28,51
         
Kainos patvirtintos 2020 m. sausio 30 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-8 ir įsigalioja nuo  2020 m. vasario 1 d.
         
   Pastabos:        
1. 2 punkte numatytos paslaugų kainos be priskatymo, kuro ir papildomų medžiagų;
2. Prie 8 punkte numatytos paslaugos už vandens netektis vandentiekio trasos ištuštinumui ir trasos praplovimui mokama papildomai;
3.  Mažiausias paslaugos laikas skaičiuojamas 0,5 valandos, atliekant paslaugas už reikalingas medžiagas  mokama papildomai su 5% pelno mokesčiu;
4. Nuomojant transporto priemones ir mechanizmus:
4.1. ne darbo valandomis - vienos valandos kaina didinama 1,5 karto,      
4.2. šventinėmis ir išeiginėmis dienomis - vienos valandos kaina didinama 2 kartus.