Atlygintinų paslaugų kainos iki 2020-01-31

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, Eur (be PVM)

Kaina, Eur  (su PVM)

1.

Transporto priemonių ir mechanizmų kainos

1.1.

Lengvosios transporto priemonės

val.

7,24

8,76

km

0,14

0,17

1.2.

Krovininės transporto priemonės

val.

8,69

10,51

km

0,22

0,27

1.3.

Specialios paskirties transporto priemonės

val.

39,10

47,31

km

0,43

0,52

1.4.

Ekskavatoriai iki 60 KW

val.

14,77

17,87

1.5.

Ekskavatoriai virš 60 KW 

val.

23,17

28,04

1.6.

Ratiniai traktoriai iki 60 KW

val.

10,43

12,62

1.7.

Ratiniai traktoriai virš 60 KW

val.

25,49

30,84

1.8.

Nešiojami mechanizmai

val.

7,82

9,46

1.9.

Stacionarūs mechanizmai

val.

16,22

19,63

2.

Laboratorijos paslaugos

2.1.

Temperatūra

vnt.

0,54

0,65

2.2.

Skendinčios medžiagos

vnt.

9,00

10,89

2.3.

Aktyvi vandens reakcija (pH)

vnt.

1,03

1,25

2.4.

Deguonies kiekio nustatymas

vnt.

3,70

4,48

2.5.

Permanganatinė oksidacija (ChDSMn)

vnt.

3,15

3,81

2.6.

Biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS)

vnt.

8,27

10,01

2.7.

Bichromatinė oksidacija (ChDSCr)

vnt.

10,80

13,07

2.8.

Bendras chromas

vnt.

7,08

8,57

2.9.

Chloridai

vnt.

2,76

3,34

2.10.

Amonio azotas

vnt.

3,65

4,42

2.11.

Nitritų azotas

vnt.

3,01

3,64

2.12.

Nitratų azotas

vnt.

5,21

6,30

2.13.

Bendras azotas (Kjeldalio azotas)

vnt.

7,36

8,91

2.14.

Naftos produktai (Sv. metodas)

vnt.

12,58

15,22

2.15.

Riebalai

vnt.

8,28

10,02

2.16.

APAM (detergentai)

vnt.

8,80

10,65

2.17.

Bendras fosforas

vnt.

7,37

8,92

2.18.

Fosfatai

vnt.

3,00

3,63

2.19.

Sausosios liekanos ir vandens kiekio nustatymas (sausos medžiagos % )

vnt.

2,15

2,60

2.20.

Sausosios masės nuostolių iškaitinant nustatymas (organinės medžiagos % )

vnt.

2,15

2,60

2.21.

Dumblo koncentracijos  nustatymas

vnt.

1,90

2,30

2.22.

Dumblo indekso nustatymas

vnt.

1,90

2,30

2.23.

Dumblo tūrio nustatymas

vnt.

0,54

0,65

2.24.

Mėginio paėmimas (iš atvirų vandens telkinių, nuotekų)

vnt.

5,38

6,51

3.

Vandentiekio įvado su apskaitos mazgu ir nuotekų išvadų projektavimas

3.1.

1 inžinerinio tinklo projektavimas 

45,26

54,76

3.2.

2 inžinerinių tinklų projektavimas 

58,72

71,05

3.3.

3 inžinerinių tinklų projektavimas 

72,19

87,35

4.

Laikinas atjungimas nuo (prijungimas prie) geriamojo vandens tinklo

4.1.

Abonento (vartotojo) laikinas atjungimas  nuo geriamojo vandens tiekimo

vnt.

12,80

15,49

4.2.

Abonento (vartotojo) prijungimas (po laikino atjungimo)  prie geriamojo vandens tiekimo atnaujinimas

vnt.

12,80

15,49

5. 

Vandens skaitiklių plombavimas

5.1.

1 vandens skaitiklio plombavimas

6,90

8,35

5.2.

2 vandens skaitiklių plombavimas

7,71

9,33

5.3.

3 vandens skaitiklių plombavimas

8,58

10,38

5.4.

4 vandens skaitiklių plombavimas

9,39

11,36

6.

Vandens skaitiklių įdėjimas (išėmimas)

6.1.

1 vandens skaitiklio įdėjimas (išėmimas)

12,93

15,65

6.2.

2 vandens skaitiklių įdėjimas (išėmimas)

17,63

21,33

6.3.

3 vandens skaitiklių įdėjimas (išėmimas)

22,32

27,01

6.4.

4 vandens skaitiklių įdėjimas (išėmimas)

27,02

32,69

7.

Vandentiekio linijos uždarymas tinklų prijungimui ir atidarymas

val.

21,47

25,98

8.

Teikiamų šaltkalvio ir elektriko paslaugų  įkainiai 

8.1.

Avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis

8.1.1.

nuo 8.00 iki 17.00 val.

val.

5,56

6,73

8.1.2.

po darbo val. (po 17 val.)

val.

9,18

11,11

8.1.3.

poilsio dienomis

val.

10,02

12,12

8.1.4.

švenčių dienomis

val.

10,85

13,13

8.2.

Elektrikas

8.2.1.

nuo 8.00 iki 17.00 val.

val.

6,15

7,44

8.2.2.

po darbo val. (po 17 val.)

val.

10,15

12,28

8.2.3.

poilsio dienomis

val.

11,07

13,39

8.2.4.

švenčių dienomis

val.

11,99

14,51

9.

Naujų abonentų (iki 10 m3 per mėn.), išskyrus vartotojus, prijungimo įmoka

53,40

64,61

10.

Naujų abonentų (virš 10 m3 per mėn.), išskyrus vartotojus, prijungimo įmoka

64,44

77,97

11.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

priet./mėn.

0,72

0,87

 

Kainos patvirtintos 2014 m. rugsėjo 25 d. Kretingos rajono savivaldybės sprendimu Nr. T2-269 ir įsigalioja nuo  2015 m. sausio 1 d.

PASTABA

1. Transporto priemonių nuomos įkainiai skaičiuojami už kiekvieną sugaištą laiko valandą ir už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą;

2. Nuomojant transporto priemones ir mechanizmus:

2.1. ne darbo valandomis – vienos valandos kaina didinama 1,5 karto;

2.2. šventinėmis  ir  išeiginėmis dienomis – vienos valandos kaina didinama 2 kartus;

3. Mažiausias skaičiuojamas šaltkalvio, elektriko paslaugų ir transporto priemonių bei mechanizmų nuomos laikas – 0,5 valandos;

4. Teikiant šaltkalvio ir elektriko paslaugas, sunaudotoms medžiagoms taikomas 5 proc. antkainis.