Darbo užmokestis

UAB „Kretingos vandenys“  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais 

Pareigų pavadinimas

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m.

Vidutinis darbo užmokestis 2020 m., Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius   2021 m. 2 ketv.

Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. 2 ketv., Eur

Vadovai

3

2711

3

2974

Specialistai

22

1404

25

1679

Darbininkai

41

1082

36

1204

Iš viso vidutinis

66

1285

64

1472

2021 m. antrame ketvirtyje UAB "Kretingos vandenys" apskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis moterų buvo 1564,85 Eur, o vyrų - 1435,78 Eur. 

Daugiau informacijos