Darbo užmokestis

UAB „Kretingos vandenys“  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais 

Pareigų pavadinimas

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m.

Vidutinis darbo užmokestis 2020 m., Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius   2021 m. 3 ketv.

Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. 3 ketv., Eur

Vadovai

3

2711

3

3435

Specialistai

22

1404

25

1666

Darbininkai

41

1082

35

1279

Iš viso vidutinis

66

1285

63

1535

2021 m. trečiame ketvirtyje UAB "Kretingos vandenys" apskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis moterų buvo 1542,85 Eur, o vyrų - 1532,16 Eur. 

Daugiau informacijos