Darbo užmokestis

UAB „Kretingos vandenys“  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais 

Pareigų pavadinimas

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m.

Vidutinis darbo užmokestis 2020 m., Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius   2021 m. 1 ketv.

Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. 1 ketv., Eur

Vadovai

3

2711

3

2619

Specialistai

22

1404

26

1578

Darbininkai

41

1082

36

1260

Iš viso vidutinis

66

1285

65

1450

Daugiau informacijos