Darbo užmokestis

UAB „Kretingos vandenys“  vidutinis mėnesinis (bruto) nustatytasis darbo užmokestis eurais 

Pareigų pavadinimas

Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m.

Vidutinis darbo užmokestis 2021 m., Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius   2022 m. 1 ketv.

Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. 1 ketv., Eur

Vadovai

3

3127

3

3492

Specialistai

25

1660

24

1679

Darbininkai

35

1260

35

1182

Iš viso vidutinis

63

1508 62

1486

UAB „Kretingos vandenys“  vidutinis mėnesinis (bruto) 2022 m. pirmame ketvirtyje UAB "Kretingos vandenys" apskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis (bruto) moterų buvo 1650 Eur, o vyrų - 1419 Eur.

Daugiau informacijos