You are here

Projektų eiga

Grūšlaukės, Jokūbavo ir Salantų gyventojai kviečiami jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų (2017-03-15)

  Kretingos rajono savivaldybės administracija

   Grūšlaukės, Jokūbavo ir Salantų gyventojai kviečiami jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų


   Žinant kokią didelę reikšmę žmogaus gyvenime, jo sveikatai ir gyvenimo kokybei turi vanduo bei švari aplinka, siekiama kuo didesniam gyventojų skaičiui užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

   Ilgą laiką nemaža Kretingos rajono gyventojų dalis neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų valymo sistemos dėl nepakankamai išplėtotos infrastruktūros. Tačiau 2014 metais pradėtas ir šiuo metu jau baigtas įgyvendinti investicinis projektas ženkliai pagerino situaciją rajone. Vandentvarkos darbai Grūšlaukės, Jokūbavo bei Salantų gyvenvietėse baigti, gyventojai raginami naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuotai tvarkoma kanalizacija.

 

   Gyventojams – švarus vanduo ir sutvarkytos nuotekos

 

   Centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos iki šiol nebuvo nei Jokūbave, nei Grūšlaukėje. Naudojantis UAB „Kretingos vandenys“ paslaugomis, dabar namus pasieks švarus, kokybiškas geriamasis vanduo, o nuotekos pateks į projekto metu pastatytus nuotekų valymo įrenginius.

   Per tris investicinio projekto įgyvendinimo metus Grūšlaukės ir Jokūbavo gyvenvietėse paklota 16,355 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, atliktos nuotekų valymo įrenginių statybos. Taip pat Grūšlaukėje Peldžių g. rekonstruota 1,02 km vandentiekio tinklų, Jokūbave pastatyti vandens gerinimo įrenginiai. Salantuose, paklojus ~6,3 km naujų vandentiekio ir ~9,6 km nuotekų tinklų, reikšmingai išplėstos geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo paslaugos.

   Kretingos rajone prie naujai nutiestų geriamojo vandens tinklų galės prisijungti 133, prie nuotekų surinkimo tinklų – 430 namų ūkių, geros kokybės išvalytu geriamuoju vandeniu naudosis 114 būstų.

 

    „Centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas reikšmingai pagerina namų ūkių gyvenimo sąlygas. Švarus geriamas vanduo ir tinkamai tvarkomos nuotekos visokeriopai prisideda ir prie geresnės gyventojų sveikatos būklės, ir prie teigiamų bendros ekologinės situacijos pokyčių“, – įsitikinęs uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius.


    Susitiks su gyventojais


    Prie vandentiekio ir nuotekų tinklų norintys prisijungti Grūšlaukės, Jokūbavo ir Salantų gyventojai raginami kreiptis į UAB „Kretingos vandenys“ atstovus. Su savimi reikėtų turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, žemės sklypo dokumentus bei sklypo planą. Jeigu asmuo dar tik statosi namus, papildomai reikėtų pateikti namo projektą.

   Po vasario mėn. vykusių susitikimų su Jokūbavo ir Grūšlaukės gyventojais nuspręsta, kad „Kretingos vandenų“ atstovai kovo 20 d. 10 val. darkart susitiks su Jokūbavo, o kovo 22 d. 10 val. – su Grūšlaukės gyventojais ir priims prašymus dėl prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų.


    Gyventojai kviečiami kreiptis į UAB „Kretingos vandenys“ (tel. nr. 8 445 43 838, 8445 78 572), kur bus suteikta su prisijungimo sąlygomis susijusi informacija.

    Darbai finansuoti ES lėšomis

   Minėti darbai vykdyti įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0005 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)“. Projektas dalinai finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA- V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

    Bendra projekto vertė – 5,41 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 5,12 mln. eurų skiria ES, likusią dalį (beveik 270 tūkst. eurų) – Kretingos rajono savivaldybė. Dar apie 17 tūkst. eurų iš nuosavų lėšų finansuoja uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos vandenys“.

   Projekto trukmė: 2014 m. birželio mėn. – 2017 kovo mėn.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2017-03-15 08:33

Gyventojai raginami jungtis prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų (2016-08-24)

  Kretingos rajono savivaldybės administracija

     Gyventojai raginami jungtis prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų

     Kretingos rajone sėkmingai vyksta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo bei plėtros darbai, kuriuos, įgyvendindamos Europos Sąjungos (ES) remiamą vandentvarkos projektą, vykdo UAB „Kretingos vandenys“ ir Kretingos rajono savivaldybė.

     Siekiant pagerinti Kretingos rajono gyventojų buitį ir ekologinę aplinkos būklę, šių metų pradžioje pradėta vykdyti Grūšlaukės ir Jokūbavo gyvenviečių vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros plėtra. Projekto metu planuojama pakloti apie 1,5 km vandens tiekimo ir beveik 15 km nuotekų tinklų, pastatyti dvejus buitinių nuotekų valymo įrenginius.

     Metams įpusėjant baigiami tiesti nauji nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklai, vyksta Jokūbavo ir Grūšlaukės nuotekų valymo įrenginių statyba, baigti rekonstruoti susidėvėję Peldžių g. vandentiekio tinklai Grūšlaukės kaime.

     Projekto metu, 2015 metais, atlikta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra ir Salantuose. Gyvenvietėje iš viso paklota apie 6 km naujų vandentiekio tinklų ir apie 10 km nuotekų tinklų. Baigus projektą prie centralizuotų vandens tinklų sudaryta galimybė prisijungti 130, o prie nuotekų tinklų – 198 abonentams. Dabar Salantų miesto gyventojai gali džiaugtis geresnės kokybės geriamuoju vandeniu ir patogiu buityje susidariusių nuotekų tvarkymu.

     2015 metais įgyvendinant projektą tiekiamo geriamojo vandens kokybė pagerinta ir Jokūbavo gyventojams - pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, šalinantys vandenyje esančius geležies, mangano ir kitus junginius.

     UAB „Kretingos vandenys“ kviečia gyventojus aktyviai jungtis prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų ir gauti švaresnį, higienos normas atitinkantį vandenį bei tausoti gamtą, taisyklingai tvarkant buityje susidarančias nuotekas. Visa informacija dėl prisijungimo sąlygų teikiama tel. Nr. 8 445 43 838, 8 445 78 572.

     Aplinkos apsaugai bei žmonių sveikatai svarbus projektas dalinai finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

     Šių metų birželio pabaigoje pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0005 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)“ sutartis. Iki šiol projektas buvo finansuojamas pagal ES 2014–2020 m. programos laikinojo finansavimo tvarką. Projekto vertė – 5,41 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 5,14 mln. eurų skiria ES, likusią dalį (270 tūkst. eurų) – Kretingos rajono savivaldybė. Dar apie 17 tūkst. eurų iš nuosavų lėšų finansuoja UAB „Kretingos vandenys“.

     Projektą numatoma baigti 2017 metų pirmoje pusėje.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-08-25 09:01

Kretingos rajono gyventojai kviečiami jungtis prie naujų centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, įrengtų Europos Sąjungos fondų lėšomis.

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

     Pastaraisiais metais skirtos didelės investicijos vandentvarkos infrastruktūros plėtrai užtikrino Kretingos rajono gyventojams sveiko, ES reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens tiekimą ir taisyklingą bei lengvą buitinių nuotekų tvarkymą.
     2013 m. įgyvendintas projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-004 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone“, kurio vertė apie 8,4 mln. Eur. Šio projekto metu išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, nuotekų valyklos Salantuose ir Vydmantuose.
     2014 metais įgyvendintas projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“, kurio bendra vertė apie 5,9 mln. Eur. Šio projekto metu išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, nuotekų valyklos Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose.
     Įgyvendinus projektus, Kretingos rajone pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas, sumažinta gruntinių vandenų, dirvožemio ir aplinkos tarša, avarijų skaičius tinkluose. Kretingos rajono gyventojai prisideda prie taršos mažinimo savo regione, tai – pinigais neįkainojama nauda gamtai.
     Nepaisant pagerėjusio centralizuoto nuotekų valymo prieinamumo, šiuo metu vykstančių aplinkos apsaugos departamento, Kretingos rajono savivaldybės ir UAB „Kretingos vandenys“ atstovų komisijų metu, dar vis aptinkama gyventojų, netaisyklingai tvarkančių buityje susidarančias nuotekas. Tokie gyventojai teršia ne tik gamtą bet ir savo gyvenamąją aplinką, o už aptiktus pažeidimus yra baudžiami administracine tvarka.

     Ateinančiu metu planuojama toliau rengti komisijas dėl taisyklingo buitinių nuotekų tvarkymo Salantuose, Vydmantuose, Kartenoje, Kūlupėnuose bei Darbėnuose. Jų metu bus tikrinama kaip gyventojai tvarko buitines nuotekas, žmonėms bus teikiama informacija dėl prisijungimo prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų,
Gyventojai, norintys gauti centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį ar taisyklingai ir lengvai tvarkyti buitines nuotekas, jas surenkant buitinių nuotekų tinklais, kviečiami atvykti į UAB „Kretingos vandenys“, adresu Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav., tel. (8 445) 78 572. Ypatingai kviečiame gyventojus, kurie netaisyklingai tvarko buitines nuotekas ir gavo aplinkosaugos pareigūnų skirtas baudas.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-08-01 16:49

Sėkmingai įgyvendinamas vandentvarkos projektas Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

     UAB „Kretingos vandenys“ kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendina projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“. Didelės investicijos vandentvarkos infrastruktūros plėtrai užtikrins Kretingos rajono gyventojams sveiko, ES reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų išvalymą, išplės centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių bei pagerins projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Šiuo projektu prisidedama prie vieno iš pagrindinių ES paramos uždavinių – socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ir atskirų regionų mažinimo.

     Bendra įgyvendinamo projekto vertė yra daugiau kaip 20,5 mln. Lt. Projektas įgyvendinamas bendromis ES Sanglaudos fondo (85 proc.), LR valstybės biudžeto (10 proc.), ir projekto partnerio Kretingos rajono savivaldybės administracijos (5 proc.) lėšomis.

     Projekto metu sėkmingai įgyvendinta rangos sutartis „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose“, pasirašyta su UAB „Hidrostatyba“, kurios metu 2013 m. spalio 16 d. baigti nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai. Kartenos, Kūlupėnų ir Darbėnų gyventojai jau gali džiaugtis rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais, atitinkančiais ES standartus, gerėjančia aplinkosaugine situacija bei nauda sveikatai dėl sumažėjusios dirvožemio ir gruntinio vandens taršos bei požeminių vandens išteklių taršos rizikos. Baigus statybos darbus, pagal minėtą rangos sutartį prasidėjęs metus trunkantis pranešimų apie defektus laikotarpis, kurio metu UAB „Kretingos vandenys“ kartu su statinio statybos techninės priežiūros vadovu periodiškai tikrina rangovų atliktus darbus, baigsis 2014 m. spalio 16 dieną.

     Taip pat 2014 m. rugsėjo 18 d. užbaigti rangovo UAB „Santeka“ vykdyti vandens gerinimo įrenginių Kartenoje ir Kūlupėnuose statybos darbai. Įgyvendinus minėtą rangos sutartį gyventojai jau gali pajusti naudą savo sveikatai, dėl juos pasiekiančio geresnės kokybės vandens.

     Paskutinis projekto įgyvendinimo etapas bus baigtas Rangovui UAB „Grundolita“ atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose darbus. Planuojama statybos užbaigimo procedūras įvykdyti 2014 m. spalio mėnesį. UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius pažymėjo, kad įvykdžius numatytas statybos užbaigimo procedūras Kartenos, Kūlupėnų, Padvarių ir Darbėnų gyventojams bus sudarytos palankios sąlygos naudotis kokybišku, atitinkančiu higienos reikalavimus vandeniu bei apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio. Galimybė prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo paslaugų suteikta 648 gyventojams, prie nuotekų tvarkymo – 1099 gyventojams.

     Įgyvendinus Europos Sąjungos remiamą aplinkosauginį projektą, Kretingos rajone pagerės teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas, bus mažinama gruntinių vandenų, dirvožemio ir aplinkos tarša, avarijų skaičius tinkluose. Kretingos rajono gyventojai prisidės prie taršos mažinimo savo regione, tai – pinigais neįkainojama nauda gamtai.

     „Kretingos rajono gyventojai aktyviai kviečiami dalyvauti kas pusmetį organizuojamuose informaciniuose renginiuose ir susitikimuose su projekto vykdytojais, savivaldybės atstovais ir rangovais aktualių įgyvendinamo projekto klausimų aptarimui. Artimiausias susitikimas numatomas spalio mėnesį. Dėl tikslesnės informacijos prašome sekti pranešimus spaudoje ir internete“, - informuoja UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius.

     Išsamesnė informacija dėl prisijungimo prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projekto įgyvendinimo metu teikiama UAB „Kretingos vandenys“ adresu Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav. ir tel. (8 445) 78 570.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-28 08:42

Vandentvarkos projektas Kretingos rajone - didžioji dalis darbų jau atlikta!

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

     Artėja statybos darbų pabaiga įgyvendinant UAB „Kretingos vandenys“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos inicijuotą projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“.

     Įgyvendinamas projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kretingos vandenys“ lėšomis. Bendra Projekto vertė yra 19,315 mln. Lt be PVM. 16,229 mln. Lt sudaro Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos, 1,909 mln. Lt – Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, 0,955 mln. Lt – projekto partnerio Kretingos savivaldybės administracijos lėšos ir 0,222 mln. Lt – projekto vykdytojo UAB „Kretingos vandenys“ lėšos.

     Pagrindinis šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumui didinti ir kokybei gerinti Kretingos rajone bei apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų buitinių nuotekų žalingo poveikio. Įgyvendinus projektą, Kretingos rajono gyventojams bus užtikrintas ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio vandens tiekimas bei sumažinta požeminio vandens tarša, patenkanti į Nemuno žemupio baseino hidrologinį upių tinklą, taip pat bus sumažinti socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

     Pirmasis projekto įgyvendinimo etapas baigtas 2013 m. spalio 16 d. pagal rangos sutartį „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose“. Jo metu rangovas UAB „Hidrostatyba“ rekonstravo nuotekų valymo įrenginius Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose. Rekonstravus nuotekų valymo įrenginius ir įdiegus modernias nuotekų valymo technologijas, Kartenos, Kūlupėnų ir Darbėnų gyventojai ilgainiui pajus naudą savo sveikatai ir aplinkos saugumui: sumažės dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požeminių vandens išteklių taršos rizika, taip pat gyventojai bus apsaugoti nuo nemalonių nuotekų kvapų. Pagal minėtą rangos sutartį prasidėjo metus trunkantis pranešimų apie defektus laikotarpis, kuris tęsis iki 2014 m. spalio 16 dienos.

     „Šiuo periodu yra stebima rangovų atliktų darbų kokybė ir fiksuojami defektai ar trūkumai, kuriuos rangovai privalo ištaisyti“, - teigia UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius.

     Statybos darbai, įgyvendinant rangos sutartį „Vandens gerinimo įrenginių statyba Kartenoje ir Kūlupėnuose“, iš esmės yra baigti. Rangovas UAB „Santeka“, pagal rangos sutartį statantis vandens gerinimo įrenginius Kartenoje ir Kūlupėnuose, šiuo metu vykdo paleidimo – derinimo darbus, o po jų įvykdymo bus atliekami aplinkos tvarkymo darbai ir ruošiamasi statybos užbaigimo procedūroms. Įgyvendinus visus darbus, kuriuos numatoma užbaigti iki 2014 m. balandžio pabaigos, Kartenos ir Kūlupėnų gyventojai galės džiaugtis pagerėjusiomis gyvenimo sąlygomis dėl juos pasiekiančio geresnės kokybės vandens.

     Sparčiai prie pabaigos artėja rangovo UAB „Grundolita“ vykdomi statybos darbai pagal rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose“. Rangovas jau yra baigęs tinklų klojimo darbus Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose, kur bendrai nutiesta 6,423 km vandentiekio tinklų ir 13,271 km nuotekų tinklų. Kartenoje vandentiekio tinklų klojimo darbai yra pilnai atlikti, nutiesta 5,137 km tinklų, o nuotekų tinklų klojimo darbų yra atlikta 97 proc. iš numatytų 7,074 km rangos sutartyje. Šiuo metu minėtoje statybvietėje montuojama paskutinė nuotekų siurblinė. Baigus likusius smulkius statybos bei aplinkos tvarkymo ir asfaltavimo darbus, kuriuos numatoma baigti iki 2014 m. birželio pradžios, gyventojai galės pradėti jungtis prie paklotų inžinerinių tinklų Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose.

     Projekto įgyvendinimo metu Kretingos rajono gyventojai yra kviečiami aktyviai dalyvauti organizuojamuose susitikimuose, kuriuose Rangovų, Kretingos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kretingos vandenys” atstovai pateikia išsamią informaciją apie vykdomus darbus, atsako į gyventojams kylančius klausimus dėl darbų vykdymo ir prisijungimo prie naujai paklotų tinklų.

     Išsamesnė informacija dėl prisijungimo prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projekto įgyvendinimo metu teikiama UAB „Kretingos vandenys“ adresu Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav. ir tel. (8 445) 78 570.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-28 08:41

2013-04-26 Su pavasariu atsinaujino darbai Kretingos rajone

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

Atėjus pavasariui, atnaujinti intensyvūs statybos darbai, įgyvendinant UAB „Kretingos vandenys“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos vykdomą projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“.

„Po žiemos sąstingio, atšilus orams, pastebime didesnį sujudimą ir Rangovų tarpe, atliekančių statybos darbus miesteliuose, kuriuose įgyvendiname vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros renovavimo ir plėtros projektą“, - apie įgyvendinamo projekto eigą informuoja UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius.

Šiuo metu statybos darbai sparčiai vykdomi rekonstruojant nuotekų valymo įrenginius Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose, kur darbus atlieka Rangovas UAB „Hidrostatyba“. Kūlupėnų nuotekų valymo įrenginių statybvietėje šiuo metu vykdomi rezervuaro uždengimo montavimo darbai, montuojama aeracinė sistema, statoma tvora bei vykdomi aplinkos tvarkymo darbai. Kartenos nuotekų valymo įrenginių statybvietėje vykdomi elektrotechniniai darbai technologiniame pastate, išmontuojami seni įrengimai, atliekami teritorijos tvarkymo darbai, o Darbėnuose – išbetonuotos grindys, pradėtos kloti plytelės technologiniame pastate, atlikta pastato lauko apdaila bei, kaip ir kitose rekonstruojamų nuotekų valymo įrenginių statybvietėse, pradėti aplinkos tvarkymo darbai.

 Šiuo metu sparčiai vykdomi ir vandentiekio bei nuotekų tinklų klojimo darbai. Rangovas UAB „Grundolita“ jau yra paklojęs 61,7 % vandentiekio ir 66,4 %  nuotekų tinklų, numatytų rangos sutartyje. Inžinerinių tinklų statybos darbai intensyviausiai vykdomi Salantų, Draugystės ir Vytauto g. Darbėnuose, Kartenoje vykdomi baigiamieji šulinių montavimo darbai. Padvariuose didžioji dalis darbų jau yra atlikta, o Kūlupėnuose inžinerinių tinklų klojimo darbai po žiemos vis dar neatnaujinti.

Numatoma, kad artimiausiu metu darbus statybvietėse atnaujins ir Rangovas UAB „Santeka“, kuris pagal rangos sutartį yra įsipareigojęs pastatyti vandens gerinimo įrenginius Kartenoje ir Kūlupėnuose.

Įgyvendinus projekto Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-076 apimtyje esančias rangos sutartis, pasirašytas su Rangovais UAB „Grundolita“, UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Santeka“, bus paklota 11,8 km naujų vandentiekio ir 20,4 km buitinių nuotekų surinkimo tinklų Kartenos, Kūlupėnų, Padvarių ir Darbėnų gyvenvietėse, rekonstruoti 3 nuotekų valymo įrenginiai – Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose bei pastatyti 2 vandens gerinimo įrenginiai – Kartenoje ir Kūlupėnuose.

Tik atlikus visus šiuos darbus bus pasiektas pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas sudarytos palankios sąlygos geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumui didinti ir kokybei gerinti Kretingos rajone bei apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio. Įgyvendinus projektą, Kretingos rajono gyventojams bus užtikrintas ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio vandens tiekimas bei bus sumažinta požeminio vandens tarša, patenkanti į Nemuno žemupio baseino hidrologinį upių tinklą, taip pat bus sumažinti socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

Įgyvendinamas projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto, Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kretingos vandenys“ lėšomis. Bendra Projekto vertė 19,315 mln. Lt be PVM, kurią sudaro 16,229 mln. Lt Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos, 1,909 mln. Lt Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, 0,955 mln. Lt Projekto partnerio Kretingos savivaldybės administracijos lėšos ir 0,222 mln. Lt  Projekto vykdytojo UAB „Kretingos vandenys“ lėšos.

UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius pabrėžė, kad projekto įgyvendinimo metu vietos gyventojai kviečiami aktyviai dalyvauti organizuojamuose susitikimuose su gyventojais, kuriuose Rangovų, Kretingos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kretingos vandenys” atstovai pateikia išsamią informaciją apie vykdomus bei numatomus darbus, atsako į gyventojams kylančius  klausimus dėl darbų vykdymo prisijungimo prie naujai paklotų tinklų. Gyventojai, norintys daugiau sužinoti apie įgyvendinamą projektą, taip pat yra kviečiami kreiptis į UAB „Kretingos vandenys“.

Išsamesnė informacija dėl prisijungimo prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ir techninių sąlygų išdavimo projekto įgyvendinimo metu  teikiama UAB „Kretingos vandenys“ adresu Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav. ir tel. (8-445) 78570.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-28 08:42

2012-10-31 Įpusėjo vandentvarkos projektas Kretingos rajone

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

Įpusėjo UAB „Kretingos vandenys“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos inicijuotas 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto, taip pat Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kretingos vandenys“ lėšų. Bendra projekte numatytų darbų ir paslaugų vertė yra 19,315 mln. Lt.

Pagrindinis šio projekto tikslas sudaryti palankias sąlygas geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumui didinti ir kokybei gerinti Kretingos rajone bei apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio. Įgyvendinus projektą, Kretingos rajono gyventojams bus užtikrintas ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio vandens tiekimas bei bus sumažinta požeminio vandens tarša, patenkanti į Nemuno žemupio baseino hidrologinį upių tinklą.

 Sėkmingai įgyvendinus šio projekto apimtyje esančias rangos sutartis, pasirašytas su Rangovais UAB „Grundolita“, UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Santeka“ – bus paklota 11,8 km naujų vandentiekio ir 20,4 km buitinių nuotekų surinkimo tinklų Kartenos, Kūlupėnų, Padvarių ir Darbėnų gyvenvietėse, rekonstruoti 3 nuotekų valymo įrenginiai – Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose bei pastatyti 2 vandens gerinimo įrenginiai – Kartenoje ir Kūlupėnuose.

Šiuo metu sparčiai vyksta tinklų klojimo darbai Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose. Rangovas UAB „Grundolita“ Kartenoje jau yra paklojęs 11,2 % nuotekų tinklų, Kūlupėnuose – 61,1 % nuotekų tinklų ir 31 % vandentiekio tinklų, Darbėnuose – 33,6 % nuotekų tinklų ir 30 % vandentiekio tinklų, o Padvariuose darbai yra baigiami, paklota 92,9 % nuotekų tinklų ir 90,3 % vandentiekio tinklų.  Prie paklotų nuotekų tinklų galės prisijungti 1027, o prie vandentiekio tinklų – 645 nauji gyventojai. Tinklų klojimo darbus numatoma pabaigti 2013 m. birželio mėn.

Darbai sparčiai vykdomi ir vandens gerinimo įrenginių statybvietėse Kartenoje ir Kūlupėnuose. Darbus atliekantis Rangovas UAB „Santeka“ jau yra išbetonavęs vandens rezervuarus, sumontavęs vandens gerinimo įrenginių metalines konstrukcijas, sumontavęs sienų ir uždengęs stogo plokštes, pristatęs įrangą (aeratorius, filtrus, siurblius). Šiuo metu yra vykdomi rezervuarų hidrauliniai bandymai. Darbus numatoma pabaigti jau šių metų pabaigoje.

Darbai įsibėgėja ir rekonstruojant nuotekų valymo įrenginius Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose, kur darbus atlieka Rangovas UAB „Hidrostatyba“ – gavus statybos leidimą, pradėti vykdyti statybos darbai. Pagal šią rangos sutartį darbus numatoma užbaigti 2013 m. kovo mėn.

„Norint išplėsti teikiamų paslaugų prieinamumą gyventojams, užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir tinkamą vandens kokybę, centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas, pagerinant  jų gyvenimo sąlygas, sumažinti galimų avarijų skaičių tinkluose bei mažinti gruntinio ir paviršinio vandens užterštumą Kretingos rajone“ – teigė UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius. Šiuo įgyvendintu projektu taip pat yra mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

Kartenos, Kūlupėnų, Darbėnų ir Padvarių gyventojai kviečiami kreiptis į UAB „Kretingos vandenys“. Išsamesnė informacija dėl prisijungimo prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ir techninių sąlygų išdavimo viso projekto metu  teikiama UAB „Kretingos vandenys“ adresu Padvarių k. 97157 Kretingos r. sav., tel. (8-445) 78570.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-28 08:42

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer