Lazdininkų vandens gerinimo stotyje bus atliekami papildomos vandens gerinimo įrangos montavimo-derinimo darbai

Informuojame, kad 2021 m. vasario 10-12 dienomis Lazdininkų vandens gerinimo stotyje bus atliekami šie vandens valymo įrangos montavimo - derinimo darbai: 

papildomos valymo pakopos įrengimas organinių medžiagų koncentracijos mažinimui panaudojant anijonitinę įkrovą;

papildomos valymo pakopos įrengimas amonio koncentracijos mažinimui.

Dėl atliekamų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė. Reaguojant į gyventojų nusiskundimus, ir toliau bus atliekamas vandentiekio vamzdynų praplovimas atitinkamose vandentiekio atkarpose arba įvaduose.

Atsiprašome už patiriamus nepatogumus.