Dėl vandens kokybės Darbėnų gyvenvietėje

Informuojame, kad po atliktų vandentiekio tinklų praplovimo darbų tiekiamas geriamasis vanduo yra saugus ir atitinka HN 24:2017 reikalavimus.