Darbo užmokestis

UAB „Kretingos vandenys“  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais 

Pareigų pavadinimas

Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m.

Vidutinis darbo užmokestis 2018 m., Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius   2019 m. 4 ketv.

Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. 4 ketv., Eur

Vadovai

2

1701

3

2381

Specialistai

24

879

22

1351

Darbininkai

52

628

46

1018

Iš viso vidutinis

78

755

71

1191

Daugiau informacijos