Darbo užmokestis

UAB „Kretingos vandenys“  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais 

Pareigų pavadinimas

Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m.

Vidutinis darbo užmokestis 2019 m., Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius   2020 m. 2 ketv.

Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. 2 ketv., Eur

Vadovai

3

2522

3

2748

Specialistai

23

1238

22

1469

Darbininkai

49

909

42

1066

Iš viso vidutinis

75

1075

67

1273

Daugiau informacijos